Najdawniejsze dzieje Grecji

NAJDAWNIEJSZE DZIEJE GRECJI


Cywilizacja minojska (2000 – 1450/1400 r. p.n.e.) powstała na Krecie, a dokładniej w mieście Knossos, znanym z mitów np. o Ikarze. Rozwinęła się w niej kultura pałaców, gdzie pałace były ośrodkiem władzy, życia towarzyskiego, rezydencją króla, centrum gospodarczym. Minojczycy mieli swoje pismo, którego nie dało się niestety odczytać. Kultura znana jest więc tylko z wykopalisk archeologicznych. Cywilizacja minojska upadła najprawdopodobniej w wyniku kataklizmu.
Cywilizacja mykeńska (1450 r. p.n.e.), zw. cywilizacją Achajów, zajmowała półwysep Peloponez, o centrum w Mykenach, w Argolicie. Mitologiczny Tantal pochodził właśnie z Myken. Mykeńczycy w wielu rzeczach naśladowali Minojczyków. Również budowali monumentalne pałace, zamki.
Wiadomości posiadane przez współczesnych historyków, bardzo często pochodzą z rozkopanych podczas wykopalisk grobów, które wskazują na rozwarstwienie społeczne oraz na militarny charakter elity.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kultura Kreteńska i Mykeńska

Kreta i Mykeny, najdawniejsze dzieje Grecji

Grecja jest kolebką europejskiej cywilizacji i krajem najświetniejszych zabytków z antycznej przeszłości naszego kontynentu. Starożytni Grecy pozostawili nam świat sztuki, nauki i kultury m...

Historia

Grecja

Położenie Grecji

Grecja położona jest w południowej Europie – Bałkany na półwyspie Peloponez. Grecja oblewana jest przez morza z trzech stron: z wschodu Morze Egejskie, z zachodu Morze Jońskie i z południa Morze Śródziemne.

Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...

Język polski

Zagadnienia maturalne

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają...

Język polski

Matura

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają...