Realizm

REALIZM - za twórcę realizmu można uznać Balzaca. Jest to kierunek, który przyjmuje zasadę prawdziwego i wiernego odtwarzania rzeczywistości. Wiąże sie to z przekonaniem, że dzieło literackie w realizmie jest sprawozdaniem z ludzkich doświadczeń, opisem zachowań i stosunków.

ZAŁOŻENIA:
- nastawienie poznawcze, które jest oparte na nabytej już wiedzy i doświadczeniu
- prawdopodobieństwo wizji świata przedstawionego
- dążenie do uszczególnienia i indywidualizacji przedstawionych obrazów
- wszechwiedzący narrator obdarzony moralnym autorytetem

PRZEDSTAWICIELE:
- BALZAC "Ojciec Goriot"
- STENDNAL "Czerwone i Czarne"
- DICKENS "Opowieść wigilijna"

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ułóż 8 zdań z wyrażeniami : 1) trzeźwy realizm 2) realizm sceny 3) realizm opisu 4) zdrowy realizm 5) realizm szczegółów 6) życiowy realizm 7) oceniać coś z dużym realizmem 8) tchnąć realizm

Ułóż 8 zdań z wyrażeniami : 1) trzeźwy realizm 2) realizm sceny 3) realizm opisu 4) zdrowy realizm 5) realizm szczegółów 6) życiowy realizm 7) oceniać coś z dużym realizmem 8) tchnąć realizm...

Język polski

Realizm magiczny – przypadek, czy przemyślana strategia

”Czym jest dzisiaj Europa? – Kupą gruzu, kostnicą, wylęgarnią zarazy i nienawiści.”
Te słowa wyrzekł w 1947 r. Winston Churchill i było w nich mało przesady. Teraz w XXI w. trudno zrozumieć jest jego wizję, ponoć Europa Zachodn...

Język polski

Realizm i awangarda jako dwa sposoby prezentowania świata w literaturze XX-lecia .Omów temat w oparciu o utwory literackie.

W okresie pomiędzy I a II wojna światową zachodziło bardzo dużo przemian i przewrotów we wszystkich dziedzinach życia: nauce, medycynie, przemyśle jak i sztuce, co za tym idzie w literaturze. Mówiąc wprost panowała moda na dziwność.

Język polski

Wyjaśnij co to jest realizm, podaj wyrazy bliskoznaczne słowa realizm (synonimy), stwórz rodzinę wyrazów wyrazu realizm. Proszę szybko !

Wyjaśnij co to jest realizm, podaj wyrazy bliskoznaczne słowa realizm (synonimy), stwórz rodzinę wyrazów wyrazu realizm. Proszę szybko !...

Wiedza o kulturze

Realizm w sztuce

Jednym z dominujących prądów w malarstwie i rzeźbie 2 połowy 19 wieku był realizm. Jego ojcem duchowym w dziedzinie malarstwa był francuski malarz Gustave Courbet. W 1855 podczas Światowej Wystawy w Paryżu urządzono ekspozycję jego obraz�...

Filozofia

Jońska filozofia przyrody,Idealizm optymalny platona i realizm umiarkowany arystotelesa

1.Jońska filozofia przyrody:
-Tales
-Anaksymander
-Anaksymenes
-Heraklit
2. Idealizm optymalny Platona.
3. Realizm umiarkowany Arystotelesa.

Teoria poznania.

Gnoseologia z greckiego gnosis – poznanie logo...