Świtezianka - opowiadanie

Pewnego wieczora, pewien staruszek ujrzał ze swej chatki chłopca i piękną dziewczynę.

Pomyślał, że są parą. Miał rację. Chłopak był strzelcem, a dziewczyna niewiadomego pochodzenia. Oboje bardzo się kochali i spotykali każdej nocy przy jeziorze Świteź. Dziewczyna była bardzo tajemnicza. Strzelec nie wiedział nic o niej, ale mimo to się w niej zakochał. Gdy nadeszła jesień, chłopak poprosił kobietę, aby zamieszkała z nim. Ona nie była pewna czy strzelec zostanie z nią na zawsze, czy wkrótce odejdzie. On złożył jej przysięgę miłości i wierności. Ostrzegła go, aby nie złamał obietnicy, ponieważ będzie tego żałował. Mówiąc to uciekła. Strzelec przygnębiony podszedł do brzegu jeziora i nagle ... z wody ukazała się zjawa przecudnej urody. Zaczęła kusić go swym wdziękiem i namawiać, aby porzucił dziewczynę, której złożył przysięgę. Chłopiec niezdecydowany powoli z niepewnością brnął do zjawy. Doszedł i ujrzał dziewczynę z lasu. Ona przypomniała mu przysięgę. Aż tu nagle woda zapieniła się i burzyła. W mrugnięciu oka parę pochłonęła woda.

Nikt nie wie co się stało ze strzelcem i dziewicą.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Świtezianka - opowiadanie

Pewnego wieczora, pewien staruszek ujrzał ze swej chatki chłopca i piękną dziewczynę.

Pomyślał, że są parą. Miał rację. Chłopak był strzelcem, a dziewczyna niewiadomego pochodzenia. Oboje bardzo się kochali i spotykali każd...

Język polski

Romantyzm

R O M A N T Y Z M
1. Ramy czasowe
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
2. PRZEJAWY ROMANTYZMU...

Język polski

Romantyzm - opracowanie epoki.

R O M A N T Y Z M

45. RAMY CZASOWE
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
46. PRZEJAWY ROM...

Język polski

Romantyzm – synteza.

1. Ramy czasowe
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza “Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
2. PRZEJAWY ROMANTYZMU W LITERATURZE OBCEJ ...

Język polski

Gatunki literackie

Anakreontyk - utwór opiewający radość życia, miłość, biesiady, wino, utrwalający przeżycia chwili. Nazwa pochodzi od imienia greckiego poety Anakreonta.
Bajka - utwór epicki lub liryczny, którego bohaterami przeważnie są zwierzęta...

Język polski

Przekrój epok.

Starożytność- XIX w.p.n.e.- V w.n.e.
Literatura grecka: Homer „Iliada”, „Odyseja”- eposy; Safona „Pogarda dla nie znającej poezji”- pieśń; Sofokles „Antygona”- dramat antyczny
Literatura rzymska: Wergiliusz „Eneida”...