Charakterystyka - wskazówki jak pisać?

Charakterystyka odnosi się zarówno do rzeczywistej, jak i literackiej postaci, a także przedmiotów.

Jej tworzenie składa się niejako z trzech etapów: przedstawienie postaci, jej analizy i interpretacji.

Dobrze skonstruowana charakterystyka, wymaga od autora cech dobrego obserwatora, podkreślania znaków szczególnych i istoty charakteryzowanej osoby lub przedmiotu.

Nie należy zapominać także o bogatym i dobrze dobranym słownictwie.

Wyrazy powinny zostać wybrane w zależności od tego kim jest odbiorca, jego wieku, intelektu, zainteresowań.

Z charakterystyką mamy do czynienia każdego dnia. Dostrzegając pewien element otaczającej nas przestrzeni, czasem podświadomie charakteryzujemy go, aby lepiej poznać jego cechy i wiedzieć, jak zachować się w danej sytuacji.

Możemy wyróżnić dwa rodzaje charakterystyki:
- zewnętrzną,
- wewnętrzną.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Gramatyka i literatura - zagadnienia z szkoły podstawowej

1. Podział literatury na rodzaje i gatunki.
Literatura dzieli się na:
- epikę (opowiadanie, nowela, mit, powieść, opowieść, legenda)
- lirykę (tren, wiersz, fraszka)
- dramat (właściwy, tragedia, komedia, romantyczny)

Historia

Historia wychowania - starożytność

Historia wychowania - starożytność

Starożytność (od ok. 4000p.n.e.do 476- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego)

Podstawy wychowawcze narodów cywilizacji zachodniej, położone zostały w starożytnej Helladzie, w dobie najwy...

Historia

Historia wychowania - starożytność

Starożytność (od ok. 4000p.n.e.do 476- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego)

Podstawy wychowawcze narodów cywilizacji zachodniej, położone zostały w starożytnej Helladzie, w dobie najwyższego rozkwitu jej kultury. Szczepy helleńsk...

Historia wychowania

Historia Wychowania.

1. Co to jest historia wychowania?

Historia wychowania to historia pedagogiki. Ma 2 podstawowe działy:
- dzieje teorii pedagogicznej ( dzieje myśli, doktryn pedagogicznych zajmujących się pomysłami na wychowanie )
- dzieje pra...

Pedagogika

Bronisław Trendowski

Bronisław Trentowski
Urodził się 1808r. na Podlasiu we wsi Opole koło Włodawy. Pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny kalwińskiej. Wychowywany był przez ojca, który sam odebrał wykształcenie w uniwersytecie królewskim za czasów Kant...