Przyczyny Wielkiej Kolonizacji Starożytnej Grecji.

* głód ziemi,przemieszczali się w stronę Morza Czarnego i Italii(ziemia była daleko zyźniejsza rokując na lepsze plony i mniejszy trud fizyczny.
*brak wielu surowców mineralnych niezbędnych do rozwoju rzemiosła
*przyrost demograficzny w Grecji właściwej z czym wiązał się nierówny podział ziem uprawnych.
*napięcia społeczne związane z rządami arystokracji która sprawowała władze w własnym interesie.Wpływowa arystokracja miała możliwość pozbywania się niepożądanych elementów społecznych.
*chęć posiadania własnych upraw i eksportowania z Grecji towarów pożądanych takich jak,oliwki,ceramika,wina.W zamian za żywność,niewolników,produkty rzemiosła.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Słownik kultury antycznej

Iliada, Ilias Z greckiego - Pieśń o Ilionie), grecki poemat epicki, prawdopodobnie z VIII w. p.n.e., przypisywany Homerowi, napisany heksametrem daktylicznym, podzielony na 24 księgi przez uczonych aleksandryjskich w II w. p.n.e. Akcja Iliady roz...

Historia

Starożytna GrecjaDZIEJE STAROŻYTNEJ GRECJI, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Początki cywilizacji greckiej datują się od przełomu II i III tysiąclecie p.n.e. Związane są z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od leg...

Prawo

Skrypt "Prawo międzynarodowe" Symonides i Bierzanek

Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE

Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego.

1. Społeczność międzynarodowa:
1. ogół suwerennych państw. Utrzymujących stosunki wzajemne regul...

Historia

Statożytność.

Historia jest magistra vitae, mawiali Rzymianie. Historia jest nauczycielką życia. Jeśli nawet bywa złą nauczycielką – a popełniane przez ludzi te same błędy są na to dowodem – to warto historię dobrze znać. Nawet po to, by błędów...