Chrzest Polski

Mieszko 1 przyjął chrzest 966r co zapewniło państwu Mieszka miejsce wśród państw chrześcijańskiej,
zabezpieczając je przed przymusową chrystializacją, a także przyczyniło się do jego wewnętrznego zespolenia. Mieszko zdecydował w 965 r na przymierze z Czechami i małżeństwo z Księżniczką Dobrawą,
a za pośrednictwem czeskim zdecydował się przyjąć chrzest. Aby uchronić państwo przed najazdem niemieckich placówek misyjnych. Początkowo ochrzcił się sam książę i jego bezpośrednie otoczenie. Natomiast chrystianizacja społeczeństwa trwała przez kilka wieków. Pierwszym biskupem polskim został w 968r Jordan. Chrzest Polski miał ogromne znaczenie gdyż Polska została zaliczana do społeczności cheścijańskiej, a jej władca traktowany był na równi z innymi książętami,. W Polsce kościół wniósł wiele wzorów organizacyjnych. W stosunku z Niemcami chrzest zdecydowanie wzmocnił pozycje Mieszka.
Mieszko rozwiązał bezpośrednie stosunki z cesarzem , uzyskując zaszczytny tytuł przyjaciela cesarskiego

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Chrzest Polski

CHRZEST POLSKI


Wstęp:
1.Geneza chrztu Polskiego.
2.Granice państwa polskiego.
Rozwinięcie:
3.Chrzest Mieszka I.
4.Dobrawa.
5.O ślepocie Mieszka, syna księcia Siemomysła.
6.Góra Ślęża.
Zako�...

Historia

Chrzest Polski - referat


Na wstępie wyjaśnijmy sobie encyklopedyczne wyjaśnienie Chrztu Polski (encyklopedia powszechna, encyklopedia Gazety Wyborczej).
Teraz, gdy wiemy, co o chrzcie mówią encyklopedie. Zastanówmy się do czego odnosi się, nazwa: chrzest po...

Historia

Chrzest Polski

Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem w średniowiecznej historii państwa polskiego był moment, gdy jego władca książę Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest. Jak wiadomo, stało się to w roku 966 i miało związek z wcześniejszym ni...

Historia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Zgodnie z definicja encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; towarzyszył mu s...

Historia

Chrzest Polski: znaczenie, przyczyny i skutki

Chrzest Polski nastąpił w 966 roku. Najpierw ochrzcił się władca Mieszko I, a następnie rozpoczął się proces chrystianizacji całej Polski. Przyjmuje się, że ten proces trwał do początku XIII wieku, a według niektórych źródeł nawet...

Język angielski

zaznacz w szereg w ktorym została zachowana właściwa kolejnosc wydarzeń a chrzest polski wstapienie na tron mieszka bitwa pod cedynia b bitwa pod cedynia chrzest polski wstapienie na tron mieszka c wstapienie na tron chrzest bitwa pod cedynia

zaznacz w szereg w ktorym została zachowana właściwa kolejnosc wydarzeń a chrzest polski wstapienie na tron mieszka bitwa pod cedynia b bitwa pod cedynia chrzest polski wstapienie na tron mieszka c wstapienie na tron chrzest bitwa pod cedyn...