Przyczyny powstania utworu "Pan Tadeusz"

1. Tęsknota za ojczyzną uwydatnia w inwokacji.
2. Wspomnienia oiczyzny.
3. Chęć ukazania obrzędów, tradycji, krajobrazów zapiamiętanych w dzieciństwie i młodości.
4. Chęć pozostania nieśmiertelnym za sprawą eposu.
5. Chęć "pokrzepienia" serc Polaków.
6. Potrzeba kracji bohatera romantycznego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" streszczenie księgi I.

Adam Mickiewicz

„Pan Tadeusz”

I. Streszczenie.
Księga pierwsza: „Gospodarstwo”
Na pagórku, wśród wzgórz stoi dwór szlachecki. Drewniany, ale na podmurówce. Właśnie przybywa do niego Tadeusz ze szkół w Wil...

Język polski

"Pan Tadeusz" to utwór romantyczny.

Romantyzm to prąd ideowy, literacki i artystyczny w Europie rozwinięty w pierwszej połowie XIX wieku.

Romantyzm cechuje dążenie do pełnego i nieskrępowanego rozwoju ludzkiej osobowości, kult uczucia i fantazji, zainteresowanie motyw...

Język polski

Pan Tadeusz - geneza w świetle inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy czasowe

Pan Tadeusz ? - geneza w świetle

inwokacji i epilogu, tło historyczne, ramy
czasowe. GENEZA W ŚWIETLE INWOKACJI I EPILOGU, TŁO HISTORYCZNE I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego Powstanie listopadowe zakończyło si�...

Język polski

Charakterystyka i porównanie sposobów walki z wrogiem w literaturze XIXwieku na podstawie utworów : A. Mickiewicza: „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz”, J. Słowackiego „Kordian”, Z. Krasińskiego „Nie – Boska

Warunki społeczno - polityczne, jakie wytworzyły się w pierwszej połowie XIX wieku na ziemiach polskich, narastanie ruchu spiskowego, skostnienie literatury klasycznej, wpływy zagraniczne - wszystko to przyczyniło się do nowego zwrotu w liter...

Język polski

"Pan Tadeusz".

I. Sytuacja Polaków po upadku powstania listopadowego

Powstanie listopadowe zakończyło się klęską Polaków. Następstwa po przegranym powstaniu były poważne : została ograniczona autonomia Królestwa Polskiego oraz zlikwidowane po...