"Tańczący kongres" wiedeński.

Temat : "Tańczący kongres" wiedeński.

1. Tańczący Kongres.
2. Główne zasady kongresu.
3. Zmiany terytorialne w Europie
4. Święte Przymierze.
5. Sprawa Polski na Kongresie.
6. Konstytucja Królestwa Polskiego.

Ad1. Tańczący kongres
a) Kongres obradował od września 1814 r. do czerwca 1815 r.
b) nazwa "Tańczący Kongres" wzięła się od ciągłych zabaw, tańców i uczt
c) Główni przedstawiciele Kongresu:
- Austria - kanclerz Klemens Metternich
- Anglia - Robert Castlereagh
- Francja - Karol Maurycy Talleyrand
- Rosja - Aleksander I

Ad2.
a) zasada przywrócenia starego porządku (przywrócenie granic i tronów sprzed wybuchu rewolucji francuskiej "1708/1709")
b) zasada równowagi europejskiej (żadne z państw europejskich nie może zdobyć przewagi nad pozostałymi "jej twórca był Robert Castlereagh")
c) zasada legitymizmu (przywrócenie tronu władcom i dynastiom sprzed rewolucji francuskiej "jej twórcą był Karol Maurycy Talleyrand”)

Ad3.
a) Francja
- powrót do granic sprzed 1789 r.
b) Austria
- stanęła na czele związku niemieckiego oraz otrzymała Dalmacje, Wenecje, Lombardie
c) Niemcy
- utrzymano podział na małe państwa, które należały do związku niemieckiego
d) Włochy
- utrzymano podział na małe państwa
e) Rosja
- otrzymała Finlandie oraz kontrole nad królestwem polskim
f) Prusy
- otrzymały część Saksonii, Księstwa Warszawskiego, Westfalie, Nadrenie oraz Gdańsk i Toruń
g) Szwajcaria
- ogłoszono jej neutralność
h) Szwecja
- uzyskała od Danii Norwegie
i) Belgia i Holandia
- zostały złączone tzw. Królestwo Zjednoczonych Niderlandów

Ad4.
26 września 1815r. Rosja, Austria i Prusy utworzyły tzw. Święte Przymierze

Ad5
a) Królestwo Polskie połączone unia personalna z Rosja
b) Wielkie Księstwo Poznańskie pod kontrola Prus
c) Rzeczpospolita Krakowska będąca państwem neutralnym pod kontrola Rosji, Austrii i Prus

Ad6
W 1815 r. utworzono Królestwo Polskie nazywane popularnie Kongresówką. W tym samym roku Królestwo otrzymało Konstytucje. Konstytucja pozwalała władcy (królowi - carowi) na:
- mianowanie namiestników, senatorów, ministrów, wyższych urzędników, posiadał prawo veta wobec ustaw sejmu i mógł zgłaszać ustawy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

[SIÓDMA KLASA] Kongres wiedeński określa się jako kongres a. tańczący b. balowy c. pięciu mocarstw d. koncerty

[SIÓDMA KLASA] Kongres wiedeński określa się jako kongres a. tańczący b. balowy c. pięciu mocarstw d. koncerty...

Historia

Kongres wiedeński

W połowie września 1814r. rozpoczął się w Wiedniu wielki zjazd monarchów i ministrów spraw zagranicznych, zwany kongresem wiedeńskim. Kongres postawił sobie zadanie przywrócenia dawnego ładu w Europie sprzed rewolucji francuskiej i zniszc...

Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

>>>>Wykład: prof. K. Równy
>>>>(zaliczenie)
>>>> Tekst również w pliku MS Word

Prawo Międzynarodowe Publiczne

I.Zagadnienia podstawowe.

1.Nazwa i pojęcie prawa międzynarodowego:

Prawo międzynarodo...

Pedagogika

Przykłady ćwiczeń terapeutycznych w zakresie czytania i pisania.

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ TERAPEUTYCZNYCH
W ZAKRESIE PISANIA I CZYTANIA


ĆWICZENIA ORTOGRAFII

PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK MIĘKKICH

Litery „ą” i „ę” piszemy:
 zasadniczo w wyrazach rodzimych, np.
dąb,...