Cechy państwa totalitarnego w Niemczech

Cechy państwa totalitarnego w Niemczech
Odpowiedź

Ceczy państwa totalitarnego: 1.Dyktatura; 2.Zmuszanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu politycznym państwa; 3.Stosowanie terroru; 4.Kult wodza; 5.Kontrola władzy nad obywatelami; 6.Działalność tylko parti rządzącej; 7.Brak prywatności; 8.Łamane prawa człowieka; 9.ekspansywność; 10.Szukanie wroga publicznego; 11.Rozbudowana policja polityczna; 12.Rozbudowany system donosicielstwa; 13.Rozbudowana propaganda; 14.Podporządkowanie środków masowego przekazu, oficjalej ideologi; 15.Obowiązuje zasada: ,,wszystko co nie jest zakazane jest obowiązkowe."

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Ustrój społeczno-polityczny III Rzeszy jako przykład państwa totalitarnego.

USTRÓJ SPOŁECZNO-POLITYCZNY III RZESZY JAKO PRZYKŁAD PAŃSTWA TOTALITARNEGO

Totalitaryzm-forma sprawowania rządów, która polega na całkowitym podporządkowaniu całego społeczeństwa partii,państwu oraz jednej nadrzędnej ideologi...

Historia

Faszyzm w Niemczech jako ustroj totalitarny.

Totalitaryzm to system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Państwo totalitarne odrzuca idee demokracji, a interes państwa i jego cele dominują nad interes...

Historia

Udowodnij, że faszyzm w Niemczech był ustrojem totalitarnym.

Totalitaryzm to system organizacji państwa zmierzający do rozciągnięcia kontroli nad całością życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Państwo totalitarne odrzuca idee demokracji, a interes państwa i jego cele dominują nad interes...

Wiedza o społeczeństwie

Matura ustna z WOS-u

Wiedza o Społeczeństwie
Człowiek w społeczeństwie
1.Człowiek w społeczeństwie (człowiek jako istota społeczna, człowiek jako jednostka - tożsamość, mentalność, wartości, potrzeby, postawy, modele osobowości)
Człowiek j...

Wiedza o społeczeństwie

Ustna stara matura z WOS-u pytania i odpowiedzi

1. Podstawowe umiejętności obywatelskie:
a) potrzeby jednostki
Człowiek jest istotą społeczną. Od zwierząt różni się specyficzną budową ciała, oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje...