Rewolucja przemysłowa - przyczyny i skutki

Rewolucja przemysłowa- przejście od pracy ręcznej do pracy maszyn (od manufaktury) do fabryki.

Przyczyny rewolucji przemysłowej


- wynalezienie maszyny parowej;
- wzrost liczby ludności;
- wzrost zapotrzebowania na towary;
- człowiek chciał żyć lepiej i wygodniej, mieć większe zyski;
- maszyna parowa;
- mechaniczne krosno;
- latające czułeńko;

Skutki rewolucji przemysłowej


- wzrost dochodów państwa;
- rozwój handlu;
- zwiększony import;
- rozwój banków;
- chłopi otrzymują poddaństwa;
- migracje ludności ze wsi do miasta, z państwa do państwa, z kontynentu do kontynentu;
- mechanizacja rolnictwa;
- rozwój rolnictwa przemysłowego;
- urbanizacja miast;
- rozwój przemysłu;
- rozwój bezrobocia;
- powstania dwóch nowych klas społecznych: proretalia i burżuazja;
- antagonizmy między burżuazją a proretalią;
- nowe szlaki handlowe;
- rozwój telekomunikacji;
- rozwój dróg lądowych;
- zastosowanie maszyn;
- rozwój szkolnictwa;
- wydobycie surowców;
- degradacja środowiska.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

wiem co to jest rewolucja przemysłowa i potrafię wymienic jej cechy, znam przyczyny i skutki w tym dla środowiska naturalnego ? pilne na jutro na sprawdzian

wiem co to jest rewolucja przemysłowa i potrafię wymienic jej cechy, znam przyczyny i skutki w tym dla środowiska naturalnego ? pilne na jutro na sprawdzian...

Historia

Rewolucja przemysłowa

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA, przewrót przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Przewrót techniczny polegał na zastąpi...

Historia

Rewolucja przemysłowa

Celem mojej pracy jest opisanie wynalazków i udoskonaleń I i II rewolucji przemysłowej na świecie oraz przyczyn , przebiegu i skutków. Rewolucja ta miała miejsce w I i II poł. XIXw. przede wszystkim na terenie Wielkiej Brytanii(Anglia) i Amer...

Historia

Rewolucja Przemysłowa w XIX wieku

Rewolucja Przemysłowa w XIX wieku

Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i był związany z przejściem od produkcji manufa...

Historia

Rewolucja przemysłowa w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku

1.Istota oraz przyczyny przewrotu industrialnego.
2.Kierunki oraz etapy przemian w przemyśle.
3.Skutki ekonomiczne oraz społeczne rewolucji przemysłowej.1.

Od połowy XVIII w. rozpoczęły się zmiany w angie...