Plan wydarzeń pojedynku Hektora z Achillesem.

Decyzja Hektora o podjęciu walki z Achillesem.

Gonitwa Achillesa za Hektorem oraz trzykrotne okrążenie Troi przez walczących wojowników.

Rozważania Zeusa i jego rozmowa z Ateną dotycząca losu walczących.

Dalsza gonitwa Achillesa i Hektora.

Pomoc udzielona Hektorowi przez Apollona.

Złożenie przez Zeusa na szalach złotej wagi losów Hektora i Achillesa oraz upadek losu Hektora do Hadesu.

Rozmowa Ateny z Achillesem.

Rozmowa Ateny w postaci Deifoba z Hektorem i nakłonienie go do walki z Achillesem.

Udzielanie pomocy przez Atenę Achillesowi podczas jego walki z Hektorem.

Zabicie Hektora przez Achillesa.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń Wojny Trojańskiej według Mitologii J. Parandowskiego.

1. Wesele Peleusa i Tetydy w pieczarze centaura Heirona.
2. Przybycie na wesele nieproszonej bogini Eris i rzucenie przez nią jabłka "dla najpiękniejszej"
3. Spór Hery, Ateny i Afrodyty o to jabłko rozstrzygnięty przez Parysa na korzy...

Język polski

Antyk, Biblia - zagadnienia do ustnej matury

1. Wymień i omów cechy eposu homeryckiego na podstawie treści „Iliady”.

Epos jest to gatunek epiki. Jest to rozbudowany utwór wierszowany, który ukazuje dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowyc...

Język polski

Sceny bitew i pojedynków. W jaki sposób ukazywali je pisarze i jakie funkcje pełniły w ich dziełach? Ukaż na wybranych przykładach.

Poniżej kompletna prezentacja maturalna wraz z bibliografią, kartką z cytatami i ramowym planem. Za egzamin dostałem 13/20 pkt, nie jest to świetny wynik ale wynikał on ze słabej znajomości lektur w bibliografii, gdybym znał odpowiedzi na p...

Język polski

Słownik kultury antycznej

Iliada, Ilias Z greckiego - Pieśń o Ilionie), grecki poemat epicki, prawdopodobnie z VIII w. p.n.e., przypisywany Homerowi, napisany heksametrem daktylicznym, podzielony na 24 księgi przez uczonych aleksandryjskich w II w. p.n.e. Akcja Iliady roz...