Matematyka

Matematyka

Podróż Ani z rodzicami do Darii miała trwać kilka godzin , mama przygotowała napój.Ile napoju sporządziła , jeśli do 0,5 l wody dolała 2/5 litra soku truskawego i 1/6 litra soku malinowego ??

Podróż Ani z rodzicami do Darii miała trwać kilka godzin , mama przygotowała napój.Ile napoju sporządziła , jeśli do 0,5 l wody dolała 2/5 litra soku truskawego i 1/6 litra soku malinowego ??...

Matematyka

W ziarnku piasku znajduję się około 5 * 10 (13 zer) ( czyli500000000000000) cząsteczek krzemionki SiO2 . Z ilu atomów zbudowane jest ziarnko piasku?

W ziarnku piasku znajduję się około 5 * 10 (13 zer) ( czyli500000000000000) cząsteczek krzemionki SiO2 . Z ilu atomów zbudowane jest ziarnko piasku?...

Matematyka

podstawą graniastosłupa jest romb o przekatnych długości 4 i 6. krótsza przekatna tego graniastosłupa ma długość 10. oblicz długość drugiej przekątnej.

podstawą graniastosłupa jest romb o przekatnych długości 4 i 6. krótsza przekatna tego graniastosłupa ma długość 10. oblicz długość drugiej przekątnej....

Matematyka

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 1i n+1/n-1 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba: a)3/n+2 b)6/n c)n/n+3 d)1/n+1

Liczba n jest liczbą naturalną większą od 1i n+1/n-1 jest liczbą naturalną. Z tego wynika, że liczbą naturalną jest również liczba: a)3/n+2 b)6/n c)n/n+3 d)1/n+1...

Matematyka

Objętość prostopadłościanu o wymiarach a×a×h wynosi 144, a pole powierzchni 168. Jakie są wymiary tego prostopadłościanu? a=? a=? h=?

Objętość prostopadłościanu o wymiarach a×a×h wynosi 144, a pole powierzchni 168. Jakie są wymiary tego prostopadłościanu? a=? a=? h=?...

Matematyka

Wszystkie dane w załączniku!! Z napełnionego kieliszka w kształcie stożka odlano połowę zawartości. Do jakiej wysokości sięga płyn, który pozostał w kieliszku? daje naj!!

Wszystkie dane w załączniku!! Z napełnionego kieliszka w kształcie stożka odlano połowę zawartości. Do jakiej wysokości sięga płyn, który pozostał w kieliszku? daje naj!!...

Matematyka

^- to jednostki kwadratowe a) Ile dm^ szkła zużyto na wykonanie akwarium o wymiarach 50cm x 45cm x 40cm. b) Ile butelek wody należy kupić, aby zapełnić 65% pojemności akwarium, jeżeli każda butelka ma pojemność 5l ?

^- to jednostki kwadratowe a) Ile dm^ szkła zużyto na wykonanie akwarium o wymiarach 50cm x 45cm x 40cm. b) Ile butelek wody należy kupić, aby zapełnić 65% pojemności akwarium, jeżeli każda butelka ma pojemność 5l ?...

Matematyka

Wymiary prostopadłościanu pozostają w stosunku 4:3:5. Suma długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka wynosi 60 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu

Wymiary prostopadłościanu pozostają w stosunku 4:3:5. Suma długości krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka wynosi 60 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu...

Matematyka

a)0,4% kwoty 2500 zł to.... zł b)5% godziny to ... minuty c) 110% objętości 3 ⅓ l to ... l d) 33 ⅓ % doby to... godzin

a)0,4% kwoty 2500 zł to.... zł b)5% godziny to ... minuty c) 110% objętości 3 ⅓ l to ... l d) 33 ⅓ % doby to... godzin...

Matematyka

Okrąg ma środek S=(-6,1) i promień r=4. Równanie tego okręgu to: a)(x-6)² + (y+1)²=16 b)(x+6)² + (y-1)²=16 c)(x-6)² + (y+1)²=4 d)(x+6)² + (y-1)²=4

Okrąg ma środek S=(-6,1) i promień r=4. Równanie tego okręgu to: a)(x-6)² + (y+1)²=16 b)(x+6)² + (y-1)²=16 c)(x-6)² + (y+1)²=4 d)(x+6)² + (y-1)²=4...

Matematyka

Apolonia ma 7 razy tyle dwuzłotówek co pięciozłotówek. w Sumie ma 323 zł. Ile ma pięciozłotówek a ile dwuzłotówek?

Apolonia ma 7 razy tyle dwuzłotówek co pięciozłotówek. w Sumie ma 323 zł. Ile ma pięciozłotówek a ile dwuzłotówek?...

Matematyka

Wyznacz ciąg geometryczny, dla którego suma czwartego i szóstego wyrazu jest równa 4 oraz suma piątego, siódmego i ósmego wyrazu jest równa 16

Wyznacz ciąg geometryczny, dla którego suma czwartego i szóstego wyrazu jest równa 4 oraz suma piątego, siódmego i ósmego wyrazu jest równa 16...

Matematyka

Proste o równaniach l: 3x - 4y = -1 i k: 8x + 6y=1 a)są równoległe b)są prostopadłe c)przecinają się w pkt (1,-1) d)przecinają się w pkt (-1,-1)

Proste o równaniach l: 3x - 4y = -1 i k: 8x + 6y=1 a)są równoległe b)są prostopadłe c)przecinają się w pkt (1,-1) d)przecinają się w pkt (-1,-1)...

Matematyka

Oblicz : 2 ( sin²15°+cos²15°)- 3tg 30° Daje naj.:)

Oblicz : 2 ( sin²15°+cos²15°)- 3tg 30° Daje naj.:)...

Matematyka

Kula o promieniu 3 cm. i stozek o promieniu podstawy długości 4cm mają równe objtości. Oblicz wysokosc stożka.?

Kula o promieniu 3 cm. i stozek o promieniu podstawy długości 4cm mają równe objtości. Oblicz wysokosc stożka.?...

Matematyka

suma trzech wyrazow tworzacych ciag geometryczy jest rowa 21, a ich iloczy wynosi 216. zajdz te ciag

suma trzech wyrazow tworzacych ciag geometryczy jest rowa 21, a ich iloczy wynosi 216. zajdz te ciag...

Matematyka

Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest kwadrat o boku 5cm. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wynosi 125cm kwadratowych. jaka jest wysokość jego ściany bocznej? Błagam mam to na jutro. Dam naj.

Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest kwadrat o boku 5cm. Pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa wynosi 125cm kwadratowych. jaka jest wysokość jego ściany bocznej? Błagam mam to na jutro. Dam naj....

Matematyka

W puszce w kształcie walca o średnicy 10cm mieści się 785cm3 soku. Przyjmij, że pi=314.r . Wtedy wysokość puszki jest równa około : a)2,5 cm b)50cm c)25cm d)10cm

W puszce w kształcie walca o średnicy 10cm mieści się 785cm3 soku. Przyjmij, że pi=314.r . Wtedy wysokość puszki jest równa około : a)2,5 cm b)50cm c)25cm d)10cm...

Matematyka

Oblicz pole figury ograniczonej osią OX i wykresem funkcji f. f(x) {-2x-4 dla x < 0 {x-4 dla x>0

Oblicz pole figury ograniczonej osią OX i wykresem funkcji f. f(x) {-2x-4 dla x < 0 {x-4 dla x>0...

Matematyka

janek myje zeby dwa razy dziennie za kazdym razem wyciskajac na szczoteczke 2 cm pasty o srednicy o,5 cm na ile dni wystarczy panu jankowi tubka pasty do zebow o pojemnosci 75ml?

janek myje zeby dwa razy dziennie za kazdym razem wyciskajac na szczoteczke 2 cm pasty o srednicy o,5 cm na ile dni wystarczy panu jankowi tubka pasty do zebow o pojemnosci 75ml?...

Matematyka

Jak rozwiazac takie rownanie(ulamki sa w postaci np. 5/6): 2/3y-5/6(12y-18)+1/12(4y-8)=1/9(3-9)-3

Jak rozwiazac takie rownanie(ulamki sa w postaci np. 5/6): 2/3y-5/6(12y-18)+1/12(4y-8)=1/9(3-9)-3...

Matematyka

A. (√2/2 - √3/2) * (√2/2 + √3/2) B. (3*√2/2 + √3) * (3*√2/2 - √3) C. (√3/2 + √3/2)² - (1/2 + 1/2)² D. (√3 - 1/2) * (1/2 - √3) E. 4(1+√3/2) * (√3/2 + 1) PROSZĘ O POMOC W TYCH PRZYKŁADACH I KRÓTKIE WYJAŚNIENIE.

A. (√2/2 - √3/2) * (√2/2 + √3/2) B. (3*√2/2 + √3) * (3*√2/2 - √3) C. (√3/2 + √3/2)² - (1/2 + 1/2)² D. (√3 - 1/2) * (1/2 - √3) E. 4(1+√3/2) * (√3/2 + 1) PROSZĘ O POMOC W TYCH PRZYKŁADACH I KRÓTKIE WYJAŚNIENIE....

Matematyka

Suma pierwiastków wielomianu W(x)= (x-1)(x-2)...(x-99)(x-100) jest równa

Suma pierwiastków wielomianu W(x)= (x-1)(x-2)...(x-99)(x-100) jest równa...

Matematyka

Jakiej długości jest promień kuli,której pole powierzchni i objętość wyrażona jest tą samą liczbą

Jakiej długości jest promień kuli,której pole powierzchni i objętość wyrażona jest tą samą liczbą...

Matematyka

Właściciel sklepu zamówił w hurtowni 20 kg truskawek i 15 kg czereśni.Ile zapłacił za te owoce,jeśli jeden kilkogram truskawek kosztował p złotych ,a kilogram czereśni 0 3 zł więcej ?

Właściciel sklepu zamówił w hurtowni 20 kg truskawek i 15 kg czereśni.Ile zapłacił za te owoce,jeśli jeden kilkogram truskawek kosztował p złotych ,a kilogram czereśni 0 3 zł więcej ?...