Meteorologia i klimatologia

Meteorologia i klimatologia

Agrometerologia

zagadnienia om.ówione na zaliczenie agrometeorologii...

Meteorologia i klimatologia

Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Polsce

Powstawanie opadów atmosferycznych możliwe jest wtedy, gdy produkty kondensacji pary wodnej tworzące chmurę pokonają opór powietrza. Cząsteczki wody (czy inne produkty kondensacji) występujące w chmurze są bardzo małe (0,04-0,1 mm). Musz�...

Meteorologia i klimatologia

Ściąga

Pięć rzędów stacji i posterunków obserw.: 1 rząd- synoptyczne, całodobowe pomiary, aparatura standard i automat, obser wizualne. 2 rząd- synoptyczne, całodobowe pomiary, aparat.automat, oraz 8-12h dziennie wizualne. 3 rząd- klimatologiczne...

Meteorologia i klimatologia

Charakterystyka klimatu w polsce

Polska położona jest w środkowej części Europy. Pod względem powierzchni (312,7tyś.km?) zajmuje dziewiąte miejsce wśród 43 państw tego kontynentu. Jednak w położeniu z takimi kolosami, jak Rosja, Kanada, Chiny czy USA, terytorium naszeg...

Meteorologia i klimatologia

Elementy Klimatu Polski - temperatura, opady, wiatry

Ogólne dane geograficzne : Polska jest krajem w większej części nizinnym, na południu występują również tereny wyżynne i pasma górskie.
Na klimat naszego kraju działają dwie grupy czynników:

Czynniki meteorologiczne:
...

Meteorologia i klimatologia

Masy powietrza-ściąga

Powietrze Arktyczne-napływa do naszego kraju najczęściej wiosną.Powoduje wówczas przymrozki i majowe ohłodzenia.Zimą przynosi silne mrozy i obfite opady śniegu. Jest to powietrze przejrzyste, na ogół pozbawione zanieczyszczeń

Pow...