Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Wtópol zmienia barwy?

Nielegalnie ustawiane pojemniki na odzież używaną, z twarzyczką w kolorach tęczy są przemalowywane na zielone, z inną grafiką, ale tym samym napisem Eco Textil. Czy to oznacza, że Wtórpol, który zalega z opłatami za dzierżawę terenu wi...

Ochrona środowiska

Odzysk materiałów włókienniczych chroni środowisko

To, w jaki sposób traktujemy Ziemię, odbije się na naszych dzieciach i wnukach. Troska o środowisko powinna być zadaniem każdego z nas. Dlatego wielką wagę przywiązuje się obecnie do odzysku surowców: szkła, plastiku czy tekstyliów.

Ochrona środowiska

Ekonomiczne aspekty degradacji środowiska przyrodniczego Polski przez transport

I. Metody oceny degradacji środowiska przez transport.

Transport wpływa niszcząco na wszystkie elementy środowiska.
Do oceny stopnia zagrożenia środowiska i wynikających z działalności transportowej strat używa się takich met...