Psychologia społeczna

Psychologia społeczna

Trafne domyślanie

Domyślać może się każdy. Lecz nie każdy potrafi domyślać się trafnie. Trafne domyślanie polega na trafnym zgadywaniu. Ograniczmy się do trafnego zgadywania myśli. Cudzych myśli. Trafne domyślanie się cudzych myśli polega na odgadywan...

Psychologia społeczna

Rozumienie zachowań niewerbalnych

Komunikacja niewerbalna to zazwyczaj podświadome wykorzystywanie ciała do przekazywania znaczenia. Ponieważ zachowanie niewerbalne, czyli mowa ciała, jest tak naturalną częścią naszego zestawu narzędzi komunikowania się, jego interpretacja...