Trafne domyślanie

Domyślać może się każdy. Lecz nie każdy potrafi domyślać się trafnie. Trafne domyślanie polega na trafnym zgadywaniu. Ograniczmy się do trafnego zgadywania myśli. Cudzych myśli. Trafne domyślanie się cudzych myśli polega na odgadywaniu schematów jakimi posługuje się czyjś umysł. Każdy bowiem umysł pracuje zazwyczaj używając jakichś stałych schematów myślowych. Każdy schemat przyporządkowany jest danym schematom zarysu ogólnej sytuacji. Schemat prowadzi zazwyczaj do określonej reakcji. Trafne odgadywanie tej właśnie reakcji czyjegoś umysłu na określoną sytuację nazywamy trafnym domyślaniem się cudzych myśli. Nie powinniśmy jednak zawsze odwoływać się do danych schematów w celu przewidzenia czyjejś reakcji, ponieważ każdy schemat, nawet ten najbardziej stabilny może ulec zmianie. Oczywiście przemianie nie ulega cały schemat, ponieważ reakcja do której on prowadzi z reguły pozostaje taka sama. W przypadku, kiedy przemianie ulegnie cały schemat (tzn. razem z reakcją, do której prowadzi) mamy do czynienia z zaburzeniem psychicznym. Dlatego właśnie zmiana reakcji schematu myślowego jest bardzo niebezpieczna. Reakcję można zmienić świadomie, lecz często też zmiana jej jest wynikiem czynników zewnętrznych.

Wróćmy do naszych schematów myślowych. Jak już powiedziałem każdy ogólny schemat zarysu reakcji można podzielić na podschematy, które bliżej określają nam jaka może być reakcja. Także każdą reakcję poszczególnych schematów zarysu reakcji ogólnej można podzielić na podreakcje. W żaden sposób nie oznacza to jednak podrzędności podreakcji w stosunku do reakcji ogólnej, lecz jak już wspomniałem ma na celu bliższe poznanie reakcji docelowej (finalnej). Powracając do zmiany schematów reakcji jak i samych reakcji, trzeba powiedzieć, że łatwiej zmienić jest każdą kolejną podreakcję od reakcji do niej nadrzędnej. Reakcja, która jest wynikiem schematu ogólnego z reguły nie ulega zmianie...c.d.n.

Dodaj swoją odpowiedź