Biochemia

Biochemia

Reakcje sacharydów prostych – reakcje zachodzące na grupie karbonylowej i anomerycznym atomie węgla

Mutarotacja
Aldozy w formie pierścieniowej w przeciwieństwie do form łańcuchowych mają centrum chiralne przy C1
Omawiane formy izomeryczne nazywane są anomerami
Wzajemne przekształcanie się anomerów jednych w drugie określa si�...

Biochemia

Neonikotynoidy

1. Insektycydy neonikotynoidowe
1.1. Odkrycie
Intensywny rozwój efektywnych środków owadobójczych rozpoczął się w połowie XIX wieku, kiedy na szeroką skalę rozpoczęto stosowanie pestycydów o silnym działaniu w postaci arsenianu ...

Biochemia

Fermentacja propionowa

Proces ten polega na redukcji kwasu mlekowego do kwasu propionowego. Fermentację przeprowadzają bakterie z wytworzenie związku pośredniego metylomalonylo-CoA z rodzajów Propionibakterium (Propionibakterium freudenreichii, Propionibakterium jens...