Ekologia i ochrona środowiska

Ekologia i ochrona środowiska

Energia promieniowania słonecznego

1. Energia słoneczna jest energią powszechnie dostępną, stanowi nie wyczerpalne żródło energii zaliczane do "żródeł czystych", przyjaznych dla środowiska i nieniszczących go. Podstawową jej wadą jest mała gęstość tzn mała ilość ...

Ekologia i ochrona środowiska

Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

POLSKA

Ochrona przyrody w Polsce ma długą i piękną tradycje. Już w 1347 roku Kazimierz Wielki w Statucie Wiślickim zawarł podstawy prawne ochrony zasobów leś...