Hematologia

Hematologia

Krwawienie i krwotok

KRWAWIENIE: wydostanie się krwi poza obręb uszkodzonego naczynia krwionośnego.
KRWOTOK: gwałtowna utrata krwi z organizmu będąca następstwem uszkodzenia naczyń krwionośnych w wyniku urazu lub choroby.
PODZIAŁ KRWOTOKÓW:
I - w...

Hematologia

Bufory krwi

4.Bufory krwi, opis i działanie

W tkankach organizmu stale wytwarzane są kwasy , takie jak : węglowy , mlekowy
moczowy i inne. W czasie pracy mięśni ilość tworzących się w organizmie kwasów znacznie się zwiększa. Trawie...