Integracja europejska

Integracja europejska

Wspólna polityka rolna UE

Unia Europejska powstała w myśl współpracy, integracji, wspólnego rozwoju i wspar-cia krajów Europy. Początkowo obejmowała wąski obszar współpracy międzynarodowej, lecz dziś formy, obszary, dziedziny i efekty tych działań są bardzo r...

Integracja europejska

Polska w ciągu najbliższych 4 lat będzie w stanie spełnić warunki członkostwa w Unii Europejskiej

Bilans


Polska w ciągu najbliższych 4 lat będzie w stanie spełnić warunki członkostwa w Unii Europejskiej, jednak pod warunkiem zasadniczej reformy struktury gospodarczej, poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i utrzym...

Integracja europejska

Geneza i charakter Unii Europejskiej.

Unia Europejska (UE) to termin określający wspólnotę 15 państw członkowskich połączonych jednolitym systemem wartości, akceptujących określony porządek społeczno gospodarczy. Jej początków należy upatrywać w sytuacji, jaką przynios...