Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

Systemy Niwelacji – Pomiary wysokościowe

Systemy Niwelacji ? Pomiary wysokościowe ? zawsze odnoszą się do pionu. Powierzchnie poziome przechodzą przez poszczególne punkty AB, a jedna z nich pokrywa się z poziomem morza nazywam ją geoidą ? odnosimy do niej wysokości punktów na pow...

Planowanie przestrzenne

Podstawy gospodarki przestrzennej. Różne modele powstawania miast.

STREFY THUNENA? model przedstawia teoretyczne rozmieszczenie różnych rodzajów produkcji rolnej wokół usytuowanego centralnie miasta, będącego rynkiem zbytu. ZAŁOŻENIA 1) istnieje jeden izolowany i samowystarczalny ekonomiczny obszar2)wszyst...