Logika matematyczna

Logika matematyczna

Liczby rozmyte - podstawowe informacje

Może komuś się przyda :).


1. ZBIÓR ROZMYTY, ZBIÓR NORMALNY, WYSOKOŚĆ ZBIORU

2. TWORZENIE POPULACJI POCZĄTKOWEJ (ALGORYTMY GENETYCZNE) - PRZYKŁAD

3. SUMA ZBIORÓW ROZMYTYCH

4. ZBIORY ROZMYTE RÓWNE

Logika matematyczna

Ściąga z logiki prawniczej- definicje, przykłady.

Zdanie- wypowiedź prawdziwa (1) lub fałszywa (0), wyrażenie znaczeniowo samodzielne, mogą być proste (bez spójnika) lub złożone (jeden lub więcej spójników).
Nazwa- wyrażenie podstawowe, znaczeniowo samodzielne, które może wystąpi...

Logika matematyczna

TRANSPORT INTERMODALNY

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI 3
WSTĘP 5
ROZDZIAŁ I ISTOTA TRANSPORTU INTERMODALNEGO 7
1.1. Pojęcie i klasyfikacja 7
1.2. Uwarunkowania transportu intermodalnego 10
1.3. Reguły Incoterms 12
1.4. Perspektywy rozwoju t...

Logika matematyczna

Logika - podział nazw

PODZIAŁ NAZW:

1) Proste => składają się tylko z jednego wyrazu
2) Złożone => składają się z więcej niż jednego wyrazu
3) Konkretne => nazwy konkretne są znakami dal rzeczy lub osoby lub czegoś co wyobrażamy sobie jako...