Badania operacyjne

Badania operacyjne

Modele z prognozowania i symulacji

są to modele z prognozowania wykonane różnymi metodami prace nie są na 5 ale przeszły na zaliczeniu
może sie komuś przedadzą!!!...

Badania operacyjne

Prognozowanie i symulacje

Prognozowanie i symulacje cwiczenia na komputerze z całego semestru...

Badania operacyjne

Metodyka

1.Istota i podział metodologii
Pojęcie „metodologia” jest składową słów: „metoda” i „logia”, przy czym „metoda”,
pochodząca od greckiego słowa methodos – metodyczny, to inaczej droga; natomiast,
„logia”, wyw...

Badania operacyjne

Konkurencyjność samochodów Skoda na polskim rynku

PRACA W CZĘŚCI PRZEPISYWANA Z INTERNETU PRZEZ REZOLUTNEGO I ZARADNEGO AUTORA. W ZAŁĄCZNIKU PRACA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI. MIŁEGO KORZYSTANIA!

WYDZIAŁ EKONOMIKI BIZNESU, STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH i TURYSTYKI
Konkurencyjność sam...

Badania operacyjne

Środki ochrony jednolitego rynku europejskiego

ŚRODKI OCHRONY JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO

Pomimo utworzenia unii celnej, co oznaczało zniesienie wszelkich ceł i ograniczeń ilościowych w handlu pomiędzy krajami członkowskimi, istniały wciąż innego typu przeszkody podnosząc...

Badania operacyjne

Badanie CSI

Przykład CSI...

Badania operacyjne

Teoria badania operacyjne

Zagadnienia Simplex , gry dwuosobowe , zadania dualne załaczam też pliki do ćwiczeń...

Badania operacyjne

Opracowane pytania do bankowości

ściągi...

Badania operacyjne

Ekonomiczna ocena działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli

Przedmiotem analizy niniejszej pracy jest spółka Z.O.O. działająca wXXXXX, której przedmiotem działalności jest produkcja odzieży niemowlęcej i dziecięcej....

Badania operacyjne

Planowanie wprowadzenia nowej usługi

Praca w załączniku...

Badania operacyjne

Nauka

Społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce. Według L. Krzyżanowskiego nauka (w znaczeniu instytucjonalnym), to usystematyzowan...

Badania operacyjne

Hiszpania w UE

SPIS TREŚCI

Str.
1. Wstęp 3
1.1. Cel pracy, uzasadnienie wyboru tematu 4

2. Ogólna charakterystyka Hiszpanii
2.1. Położenie geograficzne, podział administracyjny, język, ludność 5
2.2. Historia Hiszpanii 7<...

Badania operacyjne

Projekt badań marketingowych mających na celu określenie jakimi kryteriami kierują się klienci przy wyborze proszku do prania

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Zakres badań
3. Metoda doboru próby, jej wielkość i charakterystyka
4. Szacunkowy kosztorys i harmonogram badań
5. Ankieta

1.Wprowadzenie
Celem tego badania jest przeprowadz...

Badania operacyjne

Bezpieczeństwo biznesu- wykłady

Bezpieczeństwo Biznesu

4 działy: wywiad gospodarczy, kontrwywiad gospodarczy, ochrona lojalności pracowników, ochrona mienia i osób.
Podstawowe pojęcia:
Bezpieczeństwo to pewien stan dotyczący osób lub organizacji. Dotyczy ...

Badania operacyjne

Biznes plan

Krótki sensowny opis wraz z określeniem głównych celów przedsięwzięcia. Plan przygotowany na potrzeby osoby bezrobotnej chcącej rozpocząć działalność na własny rachunek. Dobra ściąga dla ludzi aktywnych, których dotknęło bezroboci...

Badania operacyjne

Metodologia badań ekonomicznych

praca w formie śćiągawki z przedmiotu "metodologia b.e."...

Badania operacyjne

Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

SPIS TREŚCI
1.Istota pojęcia str. 3
1.1. Drzewo decyzyjne str.3
1.2. Macierz wypłat str.3
1.3. Etapy analizy str. 4
2.Budowa drzewa na przykładzie str.4
3. Przykład drzewa decyzyjnego str.7
4.Przykład macierzy wy...

Badania operacyjne

Badanie preferencji konsumentów napojów gazowanych

praca w załaczniku...

Badania operacyjne

Metody oceny projektów inwestycyjnych

WSTĘP

1. PROSTE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

1.1. METODA STOPY ZWROTU

1.2. METODA KSIĘGOWEJ STOPY ZWROTU

1.3. METODA OKRESU ZWROTU


2. WYBRANE DYSKONTOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCY...

Badania operacyjne

Wpływ kultury organizacji na realizację zadań pełnionych ról w zakładzie pracy

Definicja kultury jest szeroko rozumianym pojęciem w literaturze można znaleźć 150 różnych definicji. Czarnowski podkreśla, że kultura to zespól norm społecznych wykraczających po za pojedynczą jednostkę, stanowi element integrujący sz...

Badania operacyjne

Kontrola

Kontrola jest to czynność, polegająca na sprawdzeniu działania stanu faktycznego
i porównaniu ze stanem wymaganym (wyznaczonym) w normach prawnych, technicznych, ekonomicznych i innych oraz sformułowaniu wniosków, mających na celu zlikw...