Geografia fizyczna

Geografia fizyczna

Analiza środowiska fizyczno-geograficznego Wyżyny Śląskiej

W załączniku jest ćwiczenie: Analiza środowiska fizyczno-geograficznego Wyżyny Śląskiej...

Geografia fizyczna

Charakterystyka Sudetów

w załączniku jest ćwiczenie: Charakterystyka Sudetów...

Geografia fizyczna

Analiza środowiska fizyczno - geograficznego Karpat Zewnętrznych

w załączniku jest ćwiczenie o temacie: Analiza środowiska fizyczno - geograficznego Karpat Zewnętrznych...

Geografia fizyczna

Szkic geomorfologiczny polskiej części Tatr

w załączniku jest ćwiczenie na temat: Szkic geomorfologiczny polskiej części Tatr...

Geografia fizyczna

Geografia fizyczna

GEO.JAKO KOMPL. NAUK PRZYROD.
Geomorfologia; klimato., hydro.,oceanog., glebozn., glacjol., biogeog.
WYMIARY ZIEMI:
prom równik- 6378km
prom biegun- 6357km
obwód równika- 40076km
dł.południk- 20004km
pow.Ziemi-510mln...

Geografia fizyczna

Pasowy układ powierzchni Polski

Pasowy układ powierzchni Polski

Bezpośrednią przyczyną pasowości jest przeszłość geologiczna Polski a największy na to wpływ miało zlodowacenie plejstoceńskie

Wyróżniamy następujące pasy:

a) Pas nizin nadmo...

Geografia fizyczna

Ogólna charakterystyka Sudetów

W załączniku jest ćwiczenie na temat: Ogólna charakterystyka Sudetów...

Geografia fizyczna

Klimat Polski

Klimat Polski

Oto najważniejsze czynniki kształtujące klimat w Polsce:
– Położenie w strefie umiarkowanej półkuli północnej- przeważają wiatry związane z cyrkulacją niżową (cyklonową)
– Morza oblewające kontynen...

Geografia fizyczna

Zasady i organizacja spółdzielni mieszkaniowych

Zasady i organizacja spółdzielni mieszkaniowych


Spis treści


Spis treści 2
WSTĘP 3
I. Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce. 5
1. 1. Rys historyczny Spółdzielczości mieszkaniowej na świecie i w Pols...

Geografia fizyczna

Chmury, mgła, rodzaje opadów - referat

CHMURA
Chmura jest zbiorem drobnych kropelek wody lub kryształków lodu, unoszących się na pewnej wysokości nad powierzchnią Ziemi. Aby występująca w powietrzu niewidoczna para wodna utworzyła widoczną chmurę, muszą zaistnieć ...