Termodynamika

Termodynamika

Czujniki spalania stukowego

Czujniki stuku systemu Motronic 3.8: a) silnika 20V, b) silnika V5
Jednymi z najczęściej stosowanych czujników są czujniki przyśpieszeń zwane akcelerometrami. Detektory pracujące z tym rodzajem czujników dokonują analizy widmowej lub cz...

Termodynamika

Organizacja procesów gospodarczych

1.Przyjełam ze będę rozwijała zakład produkujący obuwie damskie .

Nazwa : Red
Lokalizacja : Częstochowa
Profil produkcyjny i ilość zatrudnienia : Produkcja obuwa damskiego z zakresu numeracji 35-42 z wzornictwie bazujący...

Termodynamika

Ściąga z samorządów i wspólnot lokalnych

SAMORZĄD
Reprezentowanie społeczności lokalnej, regionalnej przez grupę osób, wybranych w wyborach. Cechy: samodzielnie podejmuje decyzje, muszą jednak być zgodne z prawem, jest odpowiedzialny za nie, posiada osobowość prawną, organy:...

Termodynamika

Techniczna Teoria Przepływu_zadanie zaliczeniowe od dr Pawła Krasowskiego

To jest skrypt obliczający moc pompy potrzebnej do podniesienia płynu na daną wysokość w tym przypadku określona ilością liter w imieniu i nazwisku.
Wstawiamy do skryptu określoną liczbę liter imienia i nazwiska i otrzymujemy moc pom...

Termodynamika

Projekt wymiennika ciepla

W załączeniu projekt wymiennika ciepła...

Termodynamika

Przemiana termodynamiczna gazów i pary wodnej

Przemiana termodynamiczna, ciągła zmiana w czasie termodynamicznego stanu układu fizycznego od stanu początkowego A do końcowego B; jeśli wszystkie stany pośrednie układu można uważać za stany równowagi termodynamicznej, to proces termod...

Termodynamika

Sprawdzenie zasady zachowania energii mechanicznej

1. Krótki wstęp teoretyczny.

1.1. Rzut ukośny ? polega on na tym, że cząstka porusza się w płaszczyźnie pionowej z pewną prędkością początkową v0 oraz z przyśpieszeniem ziemskim g, skierowanym zawsze pionowo w dół. Może to...

Termodynamika

Druga zasada termodynamiki

II ZASADA TERMODYNAMIKI

Podstawę II zasady termodynamiki stanowi stwierdzenie, że wszystkie procesy zachodzące samorzutnie są nieodwracalne. Cała przyroda zmienia się nieodwracalnie. Bardzo często zasadę tę formułuje się w oparci...

Termodynamika

Termodynamika - zaliczenie

W załączniku znajduje sie ściąga na zaliczenie termodynamiki!! Mam nadzieje że komuś się ona przyda w tym trudnym czasie sesji - zwłaszcza dla chemików!!!! :)...

Termodynamika

Badanie wilgotności powietrza

1. Celem pomiaru jest wyznaczenie wilgotności powietrza
3. Tabela pomiarowa
a) Obliczamy średnia termometru mokrego
b) Obliczanie średniej termometru suchego
c) Obliczanie błędu bezwzględnego
e) Średnia arytmetyczna
f)...

Termodynamika

Mechanika płynów - przemiana izotermiczna sprawozdanie

PRZEMIANA IZOTREMICZNA

I. Wprowadzenie

Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie prawa Boyle’a-Mariotte’a tzn. zależności

II. Opis doświadczenia

W doświadczeniu izotermicznie zmienia się objętoś�...

Termodynamika

Szczególne przypadki bilansu energetycznego

W załączniku znajdyją się opracowane wzory z wyjaśnieniami dotyczace bilansu energetycznego!!...

Termodynamika

Budowa atomu

Już starożytni Grecy zastanawiali się, z czego zbudowana jest materia. Pierwsze poglądy na temat cząsteczkowej budowy materii wysuwali filozofowie ze szkoły „atomistycznej”, którzy twierdzili, że podział materii nie może być nieograni...

Termodynamika

Wyznaczanie gęstości cieczy za pomocą piknometru

1. Krótki wstęp teoretyczny

1.1 Gęstość
Aby wyznaczyć gęstość płynu ? w pewnym jego punkcie, wydzielamy mały element objętości ?V w otoczeniu tego punktu i mierzymy masę ?m płynu zawartego w tej objętości. Gęstość p�...

Termodynamika

Budowa i zasada działania maszyny cieplnej.

Silniki cieplne, urządzenia zmieniające ciepło im dostarczone na energię mechaniczną w formie pracy, są to między innymi silniki spalinowe, odrzutowe rakietowe, parowe itp. W silnikach cieplnych odbywają się procesy kołowe to znaczy, że p...

Termodynamika

Chłodziarka absorpcyjna i sprężarkowa

Chłodziarka to maszyna robocza, której zadaniem jest obniżenie temperatury środowiska chłodzonego, kosztem doprowadzonej energii. W chłodziarkach absorpcyjnych energię dostarczamy w postaci ciepła, natomiast w pozostałych (sprężarkowych, ...