Chemia

Chemia

Prośba.   Wymień trzy mieszaniny jednorodne, każda o innym stanie skupienia. W jaki sposób można je rozdzielić?   dzieki :)

Prośba.   Wymień trzy mieszaniny jednorodne, każda o innym stanie skupienia. W jaki sposób można je rozdzielić?   dzieki :)...

Chemia

W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8 g tlenku potasu.  Poproszę również o wytłumaczenie.  

W ilu gramach tlenku sodu jest zawarta taka sama liczba moli atomów tlenu, jaka jest w 18,8 g tlenku potasu.  Poproszę również o wytłumaczenie.  ...

Chemia

Napisz równania reakcji otrzymywania polibutyleny. Zaznacz monomer i polimer.   dodajcie załącznik, abym sie połapała :-)

Napisz równania reakcji otrzymywania polibutyleny. Zaznacz monomer i polimer.   dodajcie załącznik, abym sie połapała :-)...

Chemia

Wskaż zastosowanie trzech tlenków metali i trzech tlenków niemetali. Potrzebne na już!! 

Wskaż zastosowanie trzech tlenków metali i trzech tlenków niemetali. Potrzebne na już!! ...

Chemia

Co to jest szereg homologiczny?  

Co to jest szereg homologiczny?  ...

Chemia

Ile gramów chlorku baru należy dodać do roztworu, w którym rozpuszczono 4g mieszaniny Na2SO4 i K2SO4, aby mieć pewność całkowitego wytrącenia siarczanów? odp 5,86g

Ile gramów chlorku baru należy dodać do roztworu, w którym rozpuszczono 4g mieszaniny Na2SO4 i K2SO4, aby mieć pewność całkowitego wytrącenia siarczanów? odp 5,86g...

Chemia

Reakcja redoks. Równania połówkowe i uzgodnienie współczynników. Nie mogę sobie poradzić z tym przykładem więc mile widziane wyjaśnienie... Fe + HNO3 = Fe(NO3)2 + NO + H20 HCl + Al = AlCl3 + H2 Al2O3 + Cl2 + C = AlCl3 + CO

Reakcja redoks. Równania połówkowe i uzgodnienie współczynników. Nie mogę sobie poradzić z tym przykładem więc mile widziane wyjaśnienie... Fe + HNO3 = Fe(NO3)2 + NO + H20 HCl + Al = AlCl3 + H2 Al2O3 + Cl2 + C = AlCl3 + CO...

Chemia

potrzebuję wszystko o destylacji ropy naftowej, nie długo:D

potrzebuję wszystko o destylacji ropy naftowej, nie długo:D...

Chemia

Oblicz ile atoów zawartych jest w jednym metrze sześciennym gazowego wodoru w warunkach normalnych.

Oblicz ile atoów zawartych jest w jednym metrze sześciennym gazowego wodoru w warunkach normalnych....

Chemia

Co powstaje w reakcji CaC2 + H2O?

Co powstaje w reakcji CaC2 + H2O?...

Chemia

1. Oblicz ile moli , gramó i dm 3 wodoru otrzymamy w reakcji 13 g cynku z kwasem solnym .   2. Oblicz skłąd % i stosunek wagowy Fe2O3 , FeO , H2SO4.

1. Oblicz ile moli , gramó i dm 3 wodoru otrzymamy w reakcji 13 g cynku z kwasem solnym .   2. Oblicz skłąd % i stosunek wagowy Fe2O3 , FeO , H2SO4....

Chemia

Otrzymać tę sól tyle razy ile to możliwe. - Ca(ClO3)2

Otrzymać tę sól tyle razy ile to możliwe. - Ca(ClO3)2...

Chemia

musze napisać ważne żeczy na temat słońca

musze napisać ważne żeczy na temat słońca...

Chemia

Jakie będzie stężenie 2dm3 roztwory, w którym znajduje się 0,5 mola substancji   Oblicz stężnie molowe roztworu zawierającego 3 mole soli w 8 dm3 roztworu   Oblicz stężenie molowe 98% H2SO4 o d=1,84g/cm3

Jakie będzie stężenie 2dm3 roztwory, w którym znajduje się 0,5 mola substancji   Oblicz stężnie molowe roztworu zawierającego 3 mole soli w 8 dm3 roztworu   Oblicz stężenie molowe 98% H2SO4 o d=1,84g/cm3...

Chemia

Jakiego rodzaju fabryki produkują najwięcej smogu i są najniebezpieczniejsze dla środowiska?

Jakiego rodzaju fabryki produkują najwięcej smogu i są najniebezpieczniejsze dla środowiska?...

Chemia

tlenek manganu (IV) powsatje w wyniku reakcji 2KMnO4+3K2SO4+H2O->2MnO2+3K2SO4+2KOH określ stopnie utlenienia manganu i siarki przed i po reakcji oraz wskaż utleniacz i reduktor POMOCY

tlenek manganu (IV) powsatje w wyniku reakcji 2KMnO4+3K2SO4+H2O->2MnO2+3K2SO4+2KOH określ stopnie utlenienia manganu i siarki przed i po reakcji oraz wskaż utleniacz i reduktor POMOCY...

Chemia

Do szklanki z wodą o temperaturze pokojowej wrzuć kostki lodu. Napisz obserwacje i sformułuj wniosek.

Do szklanki z wodą o temperaturze pokojowej wrzuć kostki lodu. Napisz obserwacje i sformułuj wniosek....

Chemia

1. Ile potrzeba ZnO, aby w reakcji z kwasem otrzymać 15g ZnSO₄? 2. Ile należy ogrzać CaCO₃, aby otrzymać 5g CaO?

1. Ile potrzeba ZnO, aby w reakcji z kwasem otrzymać 15g ZnSO₄? 2. Ile należy ogrzać CaCO₃, aby otrzymać 5g CaO?...

Chemia

masa atomowa dwuwartościowego metalu, którego 1g wypiera 0,56 dm3 wodoru(warunki normalne) wynosi: a. 20 b. 40 c. 56 d. 80

masa atomowa dwuwartościowego metalu, którego 1g wypiera 0,56 dm3 wodoru(warunki normalne) wynosi: a. 20 b. 40 c. 56 d. 80...

Chemia

w ilu molach tlenku żelaza3 znajduje sie 1kg żelaza

w ilu molach tlenku żelaza3 znajduje sie 1kg żelaza...

Chemia

Oblicz ile gramów propanu powstanie podczas uwodornienia 100g propenu, jeżeli reakcja przebiega z 80-procentową wydajnościa.   daje najjj

Oblicz ile gramów propanu powstanie podczas uwodornienia 100g propenu, jeżeli reakcja przebiega z 80-procentową wydajnościa.   daje najjj...

Chemia

spirytus salicynowy stosowany do dezynfekcji sprzedawany jest w opakowaniach o pojemnosci150cm3.oblicz jego masę wiedzac ze gestosc wynosi 0,87 9/3 cm

spirytus salicynowy stosowany do dezynfekcji sprzedawany jest w opakowaniach o pojemnosci150cm3.oblicz jego masę wiedzac ze gestosc wynosi 0,87 9/3 cm...

Chemia

Ile razy masa 1 mola H2SO4 jest większa od masy 1 mola NaOH?

Ile razy masa 1 mola H2SO4 jest większa od masy 1 mola NaOH?...

Chemia

Oblicz masę 180 cm2 mieszaniny piorunującej wodoru i tlenu . Gęstość tlenu wynosi 1,429 g/dm3, a gęstość wodoru 0,089 g/dm3 .

Oblicz masę 180 cm2 mieszaniny piorunującej wodoru i tlenu . Gęstość tlenu wynosi 1,429 g/dm3, a gęstość wodoru 0,089 g/dm3 ....

Chemia

zad 1. Ile gramów nadtlenku wodoru h2o2 musi ulec rozkładowi aby powstało 5 dm3 tlenu w warunkach normalnych. zad 2, czy 10 gr glinu AL wystarczy do otrzymania 25 gr siarczku glinu AL2S3

zad 1. Ile gramów nadtlenku wodoru h2o2 musi ulec rozkładowi aby powstało 5 dm3 tlenu w warunkach normalnych. zad 2, czy 10 gr glinu AL wystarczy do otrzymania 25 gr siarczku glinu AL2S3...