Język polski

Język polski

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia?

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia? Dlaczego wybitni scenarzyści, autorzy najlepszych spektakli nadal przedstawiają tą historię w znakomitych filmach, przedstawieniach? Dl...

Język polski

"Przed drzwiami stomatologa" - opis przeżyć wewnętrznych

Przed drzwiami stomatologa

Siedzę na korytarzu czekając na moją kolej u dentysty. Przede mną weszła kobieta, która również miała przerażoną minę. Obawiałem się tej wizyty, ponieważ u stomatologa odczuwam nieznośny ból. Prz...

Język polski

Felieton o grafitti

,,Grafitti sztuka czy wandalizm” –Felieton

Jak wygląda graffiti, wie każdy. Widać je na murach, pociągach i autobusach. Na klatkach schodowych w blokach i skrzynkach na listy. Dosłownie wszędzie. Czasem to tylko kilka liter lub s...

Język polski

Porównanie marzeń i aspiracji Fausta z potrzebami i motywacjami współczesnego człowieka z wiersza Szymborskiej.

Przeczytaj zamieszczone w podręczniku fragmenty "Fausta" i wiersz Wisławy Szymborskiej "Prospekt", a następnie porównaj marzenia i aspiracje Fausta z potrzebami i motywacjami współczesnego człowieka z wiers...

Język polski

Aluzja literacka na podstawie "Romantyczności" Mickiewicza i wiersza "Ballady i romanse" Broniewskiego.

„Dokonując interpretacji ballady A. Mickiewicza „Romantyczność” oraz wiersza
W. Broniewskiego „Ballady i romanse” ukaż, na czym polega aluzja literacka ”


Do poezji Adama Mickiewicza nawiązuje wielu twórców, w...

Język polski

Czy obraz współczesnego świata i rozwoju nauki potwierdzają wizję Huxleya?

Uważam, że obraz teraźniejszego świata poprzez szybki postęp rozwoju technologii i nauki potwierdza wizję Huxleya zawartą w książce „Nowy wspaniały świat”.

Na całej Ziemi jest więcej zgonów niż urodzeń co świadczy o uj...

Język polski

Zinterpretuj podany fragment powieści Stefana Żeromskiego w kontekście losów i przeżyć Cezarego Baryki oraz narodu polskiego u progu niepodległości. Określ rolę tego fragmentu w powieści oraz jego związek z tytułem i ideą utworu.

Stefan Żeromski był pisarzem głęboko zaangażowanym w problemy społeczne i narodowe. Dawał temu wyraz wielokrotnie, jak choćby w okresie wydarzeń rewolucyjnych 1905-1907, kiedy to powstało wiele utworów poetycko-publicystycznych, za pomoc...

Język polski

Kopernik twórcą rewolucji naukowej

Ludzie długo wierzyli, że Ziemia znajduje się w środku wszechświata. Ich wyobrażenia opierały się na teoriach tworzonych w starożytności przez ówczesnych uczonych , a głównie na geocentrycznym modelu wszechświata Ptolemeusz.
Od re...

Język polski

Problematyka moralna "Antygony"

Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym rozdziale jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułowane jest w sposób lapidarny i ...

Język polski

Czy w rodzinie potrzebny jest autorytet?

Zastanówmy się czy w rodzinie potrzebny jest autorytet.Zacznę od wyjaśnienia pojęcia autorytet, jest to ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ.Osoba będąca autorytetem daje przykład prawidłowego zachowania. Czy więc w rodzinie autorytet je...

Język polski

„Każdy ma swoja jedyną melodię istnienia"- poszukiwania sensu życia wpisane w świat wybranych bohaterów literackich, a twoje refleksje o istocie egzystencji.

Ludzie od początku istnienia na Ziemi zastanawiali się nad sensem swojego bytu. "Kim jest człowiek?" i "Jaki jest sens życia ludzkiego?" – odpowiedzi na te pytania szukano w religii, filozofii, psychologii, socjologii i w literaturze. I były ...

Język polski

Harmonia i niepokój doświadczeniem człowieka renesansu. Rozwiń temat analizując podane fragmenty

Harmonia i niepokój są to dwa przeciwieństwa i już od początków świata towarzyszą człowiekowi. Pierwsze kojarzy nam się z błogim spokojem, szczęściem, natomiast drugie budzi w nas jedynie negatywne odczucia: niepewność, brak bezpiecze...

Język polski

Na podstawie bajki "Lwica i niedźwiedzica", II części "Dziadów" uzasadnij, słuszność słów S. Żeromskiego "Człowiek- jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno"

Kim jest człowiek? Z biologicznego punktu widzenia jest to żywa istota przynależna genetycznie do gatunku homo sapiens. Istota ludzka kształtowała się przez miliony lat. A kim jest człowiek z punktu widzenia drugiego człowieka? Do końca nie...

Język polski

Przemówienie Antygony do Kreona

Drogi Kreonie!

Już od niepamiętnych czasów prawa boskie rządzą światem. To one jedyne są niezmienne i nienaruszalne. Nawet prawa ziemskie są układane podług nich, aby nie ściągnąć na siebie gniewu ?pozaziemskich władców?. Mi...

Język polski

Reportaz z Tesco - śmieszny

Dnia 13.11.2007r. w hipermarkecie "Tesco" w Częstochowie przy ulicy Drogowców 43 miało miejsce bulwesujące wydarzenia. W owym miejscu doszło do pobicia klienta powyższego sklepu przez ochroniarza, który tam pracował. Pan Marian, bo tak nazyw...

Język polski

Zastanow sie co dla ciebie oznacza szczescie.Jakie wartosci uwazasz za niezbedne do jego osiagniecia?Czy twoje rozumienie szczescia jest podobne do sposobu w jaki te kategorie pojmowali antyczni medrcy i ich literaccy spadkobiercy?

Na ziemi zyje ponad 6 milionow ludzi i tyl samo odcieni szczescia na tej planecie. Wystarczy spytac kogokolwiek, co to jest szczescie? Czy byl lub jest szczesliwy?Nie wszyscy umieja od razu odpowiedziec na te pytania. Dopiero po dluzszej chwili zast...

Język polski

Pytanie o sens cierpienia w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach

Pytanie o sens cierpienia można zadać matce, ojcu, mędrcowi, uczonemu, kapłanowi. Każdy będzie próbował na nie sformułować odpowiedź. To pytanie można zadać światu, losowi, nauce, historii, doświadczeniu ludzkiemu, lecz prawdziwym adr...

Język polski

Dwa obrazy piekła - dwa sposoby mówienia o nim. Dante i Rabelais (analiza porównawcza)

Wyobrażenie piekła i życia po śmierci zmieniało się na przestrzeni epok. Ludzie średniowiecza nieustannie poszukiwali odpowiedzi na pytanie „ubi sunt?” . Zastanawiali się, czy istnieje życie pozagrobowe oraz próbowali wykreować wizeru...

Język polski

Tadeusz Borowski - nihilista czy moralista? Przedstaw swoją opinię, ustosunkowując się do wypowiedzi G. Herlinga-Grudzińskiego i T. Drewnowskiego.

Tadeusz Borowski, polski poeta, publicysta i prozaik, urodził się wkrótce po I wojnie światowej, zmarł w kilka lat po zakończeniu drugiej. Był więźniem dwóch niemieckich obozów koncentracyjnych - Auschwitz oraz Dachnau, z pobytu w któryc...

Język polski

"Ty sam sobie zatratą"- wybór i wina w "Królu Edypie"

Mając w ręku niepozorną, cienką książeczkę z wypisanym na niej tytułem, brzmiącym ,,Król Edyp? ze znudzeniem wywracamy oczami. Kolejna zmora licealistów, antyczna sztuka wywodząca się ze starożytnej Grecji, którą nie wiadomo dlaczego...

Język polski

Czy idea Igancego Krasickiego - "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" powinni podjąć ludzie żyjący współcześnie?

W mojej pracy postaram się odpowiedzieć na pytanie i uzasadnić. Czy idea Ignacego Krasickiego - "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" powinni podjąć ludzie żyjący współcześnie? Na to pytanie odpowiadam twierdząco. Te słowa...

Język polski

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach
Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Je...

Język polski

Recenzja dramatu Sofoklesa "Antygona".

Na początku września przeczytałąm tragedię Sofoklesa pt.:"Antygona". Jest to odmiana dramatu, która powstała w Vwieku p.n.e, a więc bardzo popularna. Jest to świetna książka, która wykorzystuje temat z mitu o rodzie Labdakidów...

Język polski

Romantyczne drogi ku wolności Ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.

Epoka romantyzmu to okres wytężonej pracy na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków. Poddawani polityce germanizacji i rusyfikacji Polacy potrzebowali takich twórców jak Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, którzy swoją twórczości...

Język polski

Porównaj obraz Boga zawarty w Hymnie J. Słowackiego i Wielkiej Improwizacji z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. Zwróć uwagę na postawę podmiotu mówiącego.

Wiara od zawsze była dla człowieka wsparciem, pomocą, a jednocześnie wytłumaczeniem tego co niewytłumaczalne, dlatego ludzka natura od wieków nakazywała wierzyć w „coś”. Ludzie pierwotni czcili planety, przyrodę i zjawiska natury. Z c...