Język polski

List Rolanda do Ody

Kochana Odo!
Na początek chcę Ci powiedzieć jak bardzo Cię kocham…
W liście chciałbym Tobie opisać co się dzieje w wąwozie, w którym właśnie się znajdujemy.
Jestem już trochę znużony walką, ale dzielnie brnę przez w...

Etyka

Etyka - zagadnienia do egzaminu

opracowanie zagadnien do ezaminu z etyki zawodowej...

Filozofia

Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera

„Dla filozofii dramatu oczywiste jest, że ludzie maja twarze, a rzeczy- wyglądy”
- twarz w „filozofii dramatu” Józefa Tischnera

Spotykając drugiego człowieka, stając naprzeciw niego widzimy jego twarz, czasami nie jest ona...

Język polski

Ocena działań humanitarnych podejmowanych w Polsce – rozprawka

Naszą planetę często nawiedzają liczne kataklizmy, choroby, konflikty zbrojne? Taka niesprawiedliwość losu dotyka wielu niewinnych i bezbronnych ludzi na całym świecie.
Naszym obowiązkiem jest udzielenie wsparcia ofiarom katastrof. Pomo...

Pedagogika

Perenializm a edukacja

PERENIALIZM A EDUKACJA

Termin ?perenializm? wywodzi się od angielskiego słowa perennial, czyli ?wieczny? i wyraża przeświadczenie, ze najważniejsze zasady wychowania są niezmienne i nigdy nie tracą na aktualności.

Pereniali...

Wiedza o społeczeństwie

Problem łamania praw dziecka - aborcja

Szanowni Państwo!

Jakże często we współczesnym świecie człowiek łamie prawo. Środki masowego przekazu codziennie donoszą nam o kolejnych przewinieniach. Ta ogromna lawina strasznych wiadomości sprawił, że zagościła wśród l...

Materiałoznawstwo

Koc gaśniczy

Koc gaśniczy - Koc gaśniczy jest to płachta z tkaniny całkowicie niepalnej (włókno szklanego) o powierzchni około 2 m2. Przechowuje się go w specjalnym futerale. Służy do tłumienia pożaru w zarodku przez odcięcie dopływu powietrza do p...

Język polski

Legitymista i jego złote myśli

Wiersz: Z pamiętnika Bartyzela ( prof. Bartyzela)

Wiersz o Kaftanie Bezpieczeństwa dla Legitymisty Maoistycznego:

"Oj przyda mi się on, przyda coś czuje.

Bo czuje, że wariiuuujjeeee!!!!!

Ciekawe czy zost...

Język polski

Makbet - zbrodniarz czy ofiara? Przyjmij rolę adwokata lub obrońcy.

Proszę Wysokiego Sądu, na dzisiejszej rozprawie chciałabym rozpatrzyc tragedię, jaka miała miejsce 26.06.1567r. w miejscowości Edynburg. Uważam, iż Makbet jest winnym popełnionej zbrodnii. Postarama się to dzisiaj udowodnić.
Moim zda...

Marketing

Marketingowy proces badawczy. Badania marketingowe

Badanie marketingowe jest to systematyczne gromadzenie danych i ich analiza w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych.Chcąc opracować plan działania kierownictwo musi posiadać informacje, które umożliwią uzyskanie rozeznania w sprawach ważn...

Język polski

Bawić ucząc w Oświeceniu.

Czy rzeczywiście w dobie oświecenie uczono bawiąc? Uważam, że tak. Posługując się kilkoma przykładami postaram się to udowodnić.
Ignacy Krasicki jest autorem 22 satyr i 3 poematów heroikomicznych, posługuje się w nich komizmem by ...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Krwotoki wewnętrzne

Krwotoki wewnętrzne mogą być do jamy czaszki, płuc, żołądka, jamy otrzewnej.
a)do jamy czaszki
-Objawy:
-bóle głowy,
-zaburzenia świadomości,
-zaburzenia w odbiorze wrażeń zmysłowych. - nierówne źrenice,
-mdł...

Wiedza o społeczeństwie

Biznesplan

Biznesplan firmy - xxx

1. Nazwa i adres firmy
Przedsiębiorstwo xxx
Ul. xxx xx xxxx


2. Forma prawna firmy , misja firmy , rodzaj działalności , konkurencja , kapitał , cele
Nasza firma ma postać spółki cywiln...

Historia

Proces w Norymberdze.

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o hitlerowców, jak też Japończyków na Dalekim Wschodzie. Po raz pi...

Język polski

Tragizm głównego bohatera - "Kordian" Juliusza Słowackiego.

Pamięć o historycznej sytuacji, w której przyszło żyć Kordianowi, tłumaczy jego histeryczną nieco egzaltację z ustawicznym hamletyzowaniem „żyć albo li nie żyć”. W toku dramatu - od pierwszej do ostatniej sceny oglądamy młodzieńc...

Język angielski

USA - places worth visiting

The USA is one of the most interesting countries in the world. Many tourists from all over the world come to visit this country. The USA is famous for its numerous historic buildings, monuments, museums, galleries, parks, theatres, cinemas, etc.

Język angielski

Christmas in Britain

Balloons, paper lanterns and other decorations.Most people have a Christmas treein their sitting room.They decorate it with tinsel, baubles.chocolate and small coloured lights called ‘fairy lights’, and on the top of the tree they put a fairy (o...

Język polski

„Przedwiośnie” - powieść polityczna, ale nie tendencyjna.

Wydana w 1924 roku z data 1925 powieść Żeromskiego stała się przyczyną sporów nie tylko stricte literackich, ale także politycznych. Już sam tytuł "Przedwiośnie" odwołuje się do pory roku która odsłania wszelkie pozostałoś...

Prawo cywilne

Prawo cywilne

PRAWO – zespół norm(regulujących stosunki społeczne) ustanowionych przez państwo. może być
prawo naturalne (zespół zasad mających kierować światem przyrody i życiem człowieka, prawo obowiązujące niezależnie od woli człowieka...

Język polski

„Kobieta - postać drugoplanowa w literaturze?” Przedstaw swoją opinię, odwołując się do przykładów z literatury polskiej i obcej.

Żyjemy w czasach światłych i cywilizowanych, w czasach ogromnego rozwoju techniki i nauki. Większość naszego społeczeństwa stanowią ludzie światowi i wykształceni. Jednak mimo tego trudno nam się wyzbyć pewnych stereotypów. Najważniej...

Biologia leśna

Sosna pospolita (pinus silvestris)

Zapraszam do zapoznania się z plikiem .doc i proszę oczywiście o napisanie komętarzyka na ten temat jak Wam się podoba . Dziękuję wszystkim...

Wiedza o społeczeństwie

W którym z poznanych systemów chciałabyś żyć???

Każde państwo musi mieć ustalony porządek, dlatego właśnie zostały one poddane władzy publicznej, która przybrała określoną formę. Forma ta, to jeden z systemów organizacji państwa: demokratyczny, autorytarny lub totalitarny.

Biologia

Referat o glonach

Temat: Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce człowieka i medycynie.

Różny stopień organizacji komórkowej glonów. Znaczenie glonów.
Glony przyjmują różnorodne formy. Niemal wszystkie postacie spotykamy u bardzo licznej gr...

Język niemiecki

Zwroty potoczne

heulen, flennen - beczeć, ryczeć
mir wird kotzbel - rzygać mi się chce
kotzen - rzygać
etwas bescheien, scheien auf+Akk. - srać na coś
! niereg.: (bescheien - beschiss - beschissen h); (scheien - schiss - geschissen h)
E...

Prawo

Specyfika postępowania podatkowego

Specyfika postępowania podatkowego
Postępowanie podatkowe jest prowadzone celem zapewnienia prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych, określonych w przepisach materialnego prawa podatkowego. Przepisy Ordynacji podatkowej o postępowan...