Jednostki masy, długości, powierzchni i objętości

Jednostki masy
1 gram
1 dekagram = 10 g;
1 kilogram = 100 dag = 1000 g
1 tona = 1000 kg,

Jednostki długości
1 mm
1 cm = 10 mm,
1 dm = 10 cm,
1 m = 100 cm
1 km = 1000 m,

Jednostki powierzchni
1 mm2 1 cm2 = 100
1 dm2 =100 cm2 =10 000 mm2
1 m2 =100 dm2 =10 000 cm2 =1 000 000 mm2
1 ar = 100 m2
1 hektar = 100 arów =10 000 m2,
1 km2 =100 ha = 1 000 000 m2

Jednostki objętości
1 mm3 = 1mililitr
1 cm3 =1 000 mm3,
1 dm3= 1 000 cm3 =1 litr ,
1 hektolitr = 100 l,
1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3,
1 km3 = 1 000 000 000 m3,

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Wypisz dawne jednostki długości, masy, objętości, powierzchni i nich przekładniki SI. Błagam jak najszybciej!

Wypisz dawne jednostki długości, masy, objętości, powierzchni i nich przekładniki SI. Błagam jak najszybciej!...

Matematyka

Wypisać jednośtki ; długości, masy, powierzchni,objętości i czau. np: 1cm=100mm 1mm=0,1 cm 

Wypisać jednośtki ; długości, masy, powierzchni,objętości i czau. np: 1cm=100mm 1mm=0,1 cm ...

Makroekonomia

Opakowania

1.Podstawowe pojęcia opakowania.

*Opakowanie produktu, chroni informuje czy promuje.

Opakowanie stanowi ważny składnik produktu.
Chroni towar przed zniszczeniem, zapewnia jego atrakcyjny wygląd i dostarcza klientowi infor...

Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie.

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie. Inżynieria genetyczna i wykorzystanie jej technik w biotechnologii.

Nauka jaką jest genetyka, w dzisiejszych czasach jest niezmiernie powszechna a zarazem potrzebna. Dzięki ...

Wychowanie fizyczne

Antropomotoryka

Antropomotoryka

1.Pojęcie oraz znaczenie akt fiz w W-f
Akt-fiz ( ujęcie fizjologiczne) to każdy ruch ciała spowodowany przez mięśnie szkieletowe związany z wydatkiem energetycznym na poziomie wyższym od metabolizmu spoczynkowego...