Jan Gutenberg

Urodzony około 1398r. w Moguncji (Niemcy). Wynalazca druku, mincerz (rzemieślnik zajmujący się biciem monet) moguncki. Zmarł około 1468r., w wieku około 70 lat.

Zanim Gutenberg wynalazł sposób drukowania książek, najczęściej przepisywano je ręcznie, a tylko nieliczne odbijano na zasadzie drzeworytów. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób były bardzo czasochłonne, dlatego powstawało niewiele książek, w dodatku bardzo kosztownych. Mogli je nabywać jedynie ludzie bogaci, klasztory i uniwersytety.

Były one tak cenne, że często przymocowywano je do stołów czytelni łańcuchami, by zapobiec kradzieżom. Wynalazek Gutenberga przyczynił się do upowszechnienia książek. O dzieciństwie Gutenberga wiemy tylko tyle, że pochodził z dość zamożnej rodziny o nazwisku Gensfleisch. Johann przybrał jednak rodowe nazwisko matki.

Znał się na metalach; skonstruował specjalny aparat, w którym odlewał pojedyncze czcionki i zestawiał je w kolumny. Dzięki sporządzeniu odpowiedniej prasy mógł odbijać dowolną liczbę kart z jednego składu. Gutenberg drukował nie tylko książki, ale także obrazki, kalendarze i inne. Po długoletnich przygotowaniach wydał po łacinie 42-wierszową Biblię zwaną też Biblią Gutenberga lub Maza-rina. Do jej druku przystąpił w 1452r., a ukończył go w 1455r. Sporządził tylko 300 kopii. Biblia miała 1200 stronic i kosztowała Gutenberga wiele pieniędzy i wysiłku.

W 1460r. wynalazca, zadłużony u lichwiarza Johanna Fusta, który wyrugował go z oficyny drukarskiej, zmuszony był porzucić drukarstwo. Zmarł w biedzie.

Wynalazek Gutenberga okazał się bardzo praktyczny, toteż szybko zyskał szerokie zastosowanie. Pod koniec XV w. istniało już 250 drukarni w różnych krajach europejskich. Książki przestały być kosztownym unikatem.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wielcy odkrywcy i wynalazcy - Jan Gutenberg i Krzysztof Kolumb

Jan Gutenberg ( ok. 1399 - 1468) był wynalazcą druku. "Potrzeba - matką wynalazku". Jak słuszne jest to stare powiedzenie, okazało się w przypadku Jana Gutenberga. Kiedy książka jest rzadkością, uczyć się mogli tylko nieliczni....

Język angielski

kim byl: Mikołaj Rej Jan Gutenberg Zygmunt Stary Jan Kochanowski Zygmunt August Jan Długosz

kim byl: Mikołaj Rej Jan Gutenberg Zygmunt Stary Jan Kochanowski Zygmunt August Jan Długosz...

Język angielski

kim był: Mikołaj Rej Jan Gutenberg Zygmunt Stary Jan Kochanowski Zygmunt August Jan Długosz

kim był: Mikołaj Rej Jan Gutenberg Zygmunt Stary Jan Kochanowski Zygmunt August Jan Długosz...

Język polski

1. Czym i na czym pisano, zanim pojawił się druk ? 2. Kim był i z czego zasłynął Jan Gutenberg? 3. Z czego Gutenberg wykonał swoje czcionki ? 4. Jak drukowano książki dzięki jego wynalazkowi? Proszę o szybką odpowiedź pełnym zdaniem. Daję naj.

1. Czym i na czym pisano, zanim pojawił się druk ? 2. Kim był i z czego zasłynął Jan Gutenberg? 3. Z czego Gutenberg wykonał swoje czcionki ? 4. Jak drukowano książki dzięki jego wynalazkowi? Proszę o szybką odpowiedź pełnym zdaniem. D...

Język polski

czym i na czym pisano, zanim pojawił się druk? kim był i z czego zasłyną jan gutenberg? z czego gutenberg wykonał swoje ruchome czcionki? jak drukowano książki dzięki jefo wynalazkowi?

czym i na czym pisano, zanim pojawił się druk? kim był i z czego zasłyną jan gutenberg? z czego gutenberg wykonał swoje ruchome czcionki? jak drukowano książki dzięki jefo wynalazkowi?...

Język angielski

kim był? czego dokonał? Jan Gutenberg, Michał Anioł, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, mikołaj Rej, Kazimierz Wielki, władysława Jagiełło, albreht hohenzolern, zygmunt stary, konrad mazowiecki, Jadwiga (córka Ludwika I Wegierskiego)

kim był? czego dokonał? Jan Gutenberg, Michał Anioł, Mikołaj Kopernik, Jan Kochanowski, mikołaj Rej, Kazimierz Wielki, władysława Jagiełło, albreht hohenzolern, zygmunt stary, konrad mazowiecki, Jadwiga (córka Ludwika I Wegierskiego)...