Wielcy odkrywcy i wynalazcy - Jan Gutenberg i Krzysztof Kolumb

Jan Gutenberg ( ok. 1399 - 1468) był wynalazcą druku. "Potrzeba - matką wynalazku". Jak słuszne jest to stare powiedzenie, okazało się w przypadku Jana Gutenberga. Kiedy książka jest rzadkością, uczyć się mogli tylko nieliczni. Świat potrzebował wynalazku, który wiedzę uczyniłby dostępną dla wszystkich. A Gutenberg, wygnany z rodzinnej Moguncji, pozbawiony majątku, potrzebował zarobku, aby przeżyć. Obmyślił więc sposób zastępujący mozolne przepisywanie ksiąg. Składał linijki tekstu z pojedynczych liter - czcionek, które po nasączeniu farbą odciskał na papierze za pomocą specjalnego urządzenia - prasy drukarskiej. Wynalazek Gutenberga spowodował wielki przełom w rozwoju Europy. Zaczęto drukować - obok dzieł religijnych - wiele różnorodnych książek; poradniki, kalendarze, słowniki, mapy, a nawet tabele walut. Nauka mogła rozwijać się szybciej i swobodniej. Świat ruszył naprzód.
W Moguncji zadbano o upamiętnienie wielkiego niemieckiego wynalazcy.Wzniesiono mu pomnik i w 1901 r. założono muzeum jego imienia. Jednak największym pomnikiem Gutenberga są miliony drukowanych na świecie książek.
Największym dziełem wydrukowanym przez Gutenberga była Biblia. Wydano około 200 egzemplarzy. Czcionka wzorowana była na piśmie ręcznym. Zdobiona na marginesach : ornamenty i początkowe litery tekstu, czyli inicjały, też wykonano ręcznie.
Zanim Gutenberg wynalazł druk, księgi były przepisywane ręcznie przez mnichów w klasztorach. Trwało to bardzo długo. Średniowieczne księgi - wyłącznie religijne - bogato ozdobiono i dodano kosztowne oprawy.

Krzysztof Kolumb (1451 - 1506) - odkrywca Ameryki. W dziejach ludzkości zdarzało się, e genialnych wynalazków i wielkich odkryć dokonywano przypadkiem. Krzysztof Kolumn, śmiały żeglarz z Genui, wyruszając w rejs przez Atlantyk, nie spodziewał się wcale, że odkryje nieznany kontynent. Chciał - płynąc wciąż na zachód - okrążyć kulę ziemską (sądził, że jest mniejsza niż w rzeczywistości) i dotrzeć do wschodnich wybrzeży Azji. Cel tej wyprawy był praktyczny. Wytyczenie nowej drogi morskiej umożliwiłoby swobodny handel z Indiami i otworzyło dostęp do legendarnych skarbów Chin i Japonii. Tymczasem, przepłynąwszy ocean, Kolumb dotarł do Ameryki - odkrył Nowy Świat. Był to początek nowej epoki. Czas wielkich odkryć geograficznych.
Przygotowanie do wyprawy wymagało pieniędzy. Po długich staraniach Kolumb uzyskał poparcie królowej jednej z krain Hiszpanii - Izabeli Kastylijskiej. Układ z nią zawarty zapewniał mu tytuł admirała oceanu i wicekróla odkrytych ziem oraz udział w zyskach. Izabela nie dotrzymało wszystkich obietnic. Wielki żeglarz zmarł w zapomnieniu, dwa lata po powrocie z ostatniej wyprawy.
Na odkrytych ziemiach Kolumb nie znalazł złota, którego szukał. Wśród osobliwości, jakie przywiózł na dwór królewski, były : barwne papugi, wiszące łózko, czyli hamak oraz tajemnicze liście do palenia i żucia - tytoń.
Nieznaną ziemię ujrzał Kolumb 12 października 1492 r., po przeszło miesięcznej żegludze. Była to jedna z wysp Bahamów, nazwana później San Salwadorem. Kolumb niezachwianie wierzył, że zdoła odkryć wielki, stały ląd. Do wybrzeży Ameryki Środkowej i Południowej dotarł podczas trzech kolejnych wypraw.

Dodaj swoją odpowiedź