Wszechświat - powstanie i budowa

POWSTANIE WSZECHŚWIATA
Pierwsze trzy minuty istnienia wszechświata miały bardzo dramatyczny przebieg. Po około 10-34 sekundy energie ruchów cieplnych stały się mniejsze od energii potrzebnej do ujednolicenia oddziaływań jądrowych:
- Silnych - kwarki
- Elektrosłabych – leptony
Pojawiły się pierwsze zróżnicowania przyrody. Część cząstek oddziaływała tylko elektrosłabo, nazywamy je leptonami. a inne oddziałowywały silnie - były to kwarki. Elektron stał się zauważalnie inny od swojego neutrino. Tak samo stało się z innymi leptonami. Kwarki uwięzione zostały w hadronach. Po jednodziesięciomilionowej sekundzie świat ostygł na tyle, że energia ruchów cieplnych nie pozwalała już na powszechną kreację w wyniku zderzeń cząstek par: proton anty proton, lub neutron anty neutron. Istniejące pary zmieniały się w inne cząsteczki- fotony (kwant – najmniejsza porcja- energii pola elektromagnetycznego). Pozostała względnie niewielka nadwyżka protonów i neutronów nad ich antycząstkami wynikała prawdopodobnie ze złamania parzystości przez oddziaływanie słabe. Pod koniec pierwszej sekundy istnienia wszechświata stał się on przeźroczysty dla neutrii. Pod koniec dziesiątej sekundy temperatura opadła na tyle, że było za zimno, aby elektrony nie były w stanie więcej się łączyć. Istniejące pary elektronów zmieniały się. Podobnie jak w sprawie protonów pozostała nadwyżka elektronów. Pierwsze złożone jądra atomowe – jądra deuteru – zbudowane zostały z neutronów i protonów. Powstały one w trzeciej minucie bycia kosmosu. Oprócz deuterów powstały inne elektrojądra atomowe: helu, berylu i litu.
Następny przełomowy moment w historii wszechświata nastąpił dopiero 100 tys. lat później. Wówczas powstały pierwsze neutralne atomy, a przestrzeń stała się przeźroczysta dla protonów. Później zaczęły powstawać pierwsze gwiazdy, galaktyki i inne ciała niebieskie wypełniające cały kosmos.
EWOLUCJA WSZECHŚWIATA
Każdy naukowiec ma swoją własną teorię dotyczącą powstania Wszechświata. Jednakże ich pomysły dotyczą trzech projektów: otwartego, płaskiego i zamkniętego.
Wiemy, że Wszechświat powstał w Wielkim Wybuchu i zaczął się gwałtownie rozszerzać. Co jednak stanie się później? Kosmos cały czas się rozszerza, ale niebawem (oczywiście niebawem dla Wszechświata, czyli za parę milionów [miliardów?] lat) może się to zmienić.
1. Wszechświat płaski to taki, który najpierw rozszerza się szybko, potem coraz wolniej i w końcu przestaje się rozszerzać, i pozostaje statyczny.
2. Wszechświat otwarty to taki, który będzie się rozszerzał tak długo, aż cząstki wytracą całą swoją energię i wszystko osiągnie temperaturę 0 K, czyli zera absolutnego.
3. Wszechświat zamknięty ma określoną masę. Najpierw będzie się bardzo szybko rozszerzał, jednakże potem grawitacja zacznie "zbierać do kupy" to wszystko, co uciekło z miejsca Wielkiego Wybuchu. Znowu wszystko przybliży się do siebie i Wszechświat zakończy się Wielkim Kolapsem (zderzeniem). Jednakże to zderzenie może być początkiem nowego Wszechświata. To znaczy, że zakończy się on swoim początkiem i tak będzie w kółko. Jednakże na razie ten model jest mało prawdopodobny, gdyż Wszechświat ma chyba zbyt małą masę (a to właśnie ona jest odpowiedzialna za grawitację i co za tym idzie - Wielki Kolaps).

BUDOWA WSZECHŚWIATA
Wszechświat jest zbudowany z materii mało jeszcze poznanej: na początku lat 80 myślano, że 95% masy Wszechświata stanowi zwykła materia, a pozostałe 5% tajemnicza ciemna materia oddziaływująca ze zwykłą tylko grawitacyjnie;na początku lat 90. uważano, że 90% masy Wszechświata zajmuje ciemna materia, a 10% nasza zwykła materia - barionowa;
teraz uważa się, że 85% stanowi, nie mniej intrygująca niż ciemna materia, kwintesencja (ale tak naprawdę nie wiadomo czym to coś ma być), w tej propozycji ciemna materia zajmuje 10%, a materia barionowa 5% masy Wszechświata.
Niezależnie od tego, z czego Wszechświat jest zbudowany, oddziałowuje grawitacyjnie. Specyfika tego oddziaływania polega na tym, że kawałki materii przyciągają się, a im więcej ich jest, tym większa dział siła i te kawałki łączą się (i przyciąganie cały czas rośnie). Drobiny grupują się tworzą planety, planetoidy czy gwiazdy. Zbiorowisko gwiazd nazywamy grupą lokalną. Grupy lokalne tworzą supergrupy, te zaś tworzą galaktyki. Galaktyki tworzą gromady, a one wraz z chmurami pyłów tworzą Wszechświat

Układ Słoneczny: Słońce Merkury Wenus Ziemia Mars Jowisz Saturn Uran Neptun Pluton oraz księżyce poszczególnych planet. Jest to jeden z wielu układów w naszej galaktyce. We wszechświecie jest wiele galaktyk poza nimi są też: gwiazdy, droga mleczna planetoidy, meteoryty, komety itp.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Zmieniający się wszechświat

Wyobrażenia ludzi o rozmiarach, strukturze i ewolucji Wszechświata ulegały bardzo istotnym zmianom w miarę rozwoju astronomii i fizyki. Już w czasach prehistorycznych pozorny ruch Słońca na sferze niebieskiej, fazy Księżyca, ruchy planet or...

Geografia

Ewolucja gwiazd

Ewolucja gwiazd

Ewolucja to proces zmian zachodzących w czasie. To pojęcia najpierw stosowane było w filozofii i naukach społecznych dopiero potem zastosowane zostało w biologii (ewolucja biologiczna), astronomii (ewolucja gwiazdowa), ...

Fizyka

Rozwój poglądów na budowę materii

ODKRYWANIE MATERII

400 r.p.n.e.
Filozofowie greccy Demokryt i Epikur twierdzą, że materia składa się z małych, twardych, niewidzialnych cząstek zwanych atomami.
Przez setki lat panuje teoria Arystotelesa, według której ist...

Geografia

Słońce - gwiazda życia

I Miejsce słońca we wszechświecie.

Wszechświat to ogromna przestrzeń kosmiczna i wszystkie znajdujące się w niej ciała. Najbardziej znana teoria o jego powstaniu głosi, iż kiedyś cała materia była skupiona w jednym punkcie, ale...

Historia

Grecja - informacje na sprawdzian

Grecja
Grecy:
• Uprawą ziemi – pszenica, jęczmień, żyto, fasola
• Hodowali kozy i owce
• Sadzili drzewa: oliwne, grusze jabłonie, figi, winne latorośli, krzewy oliwne
• Zajmowali się rybołówstwem
• Rzemi...