Chiny - prezentacja

Prezentacja multimedialna w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Bariery wzrostu gospodarczego

Rozdział 1. Wzrost gospodarczy: znaczenia, mechanizm i uwarunkowania

1.1. Znaczenie wzrostu gospodarczego i jego mierniki

Rozwój ekonomiczny państwa jest niezbędny do zaistnienia postępującej poprawy jakości życia obywateli...