Oddziaływania i ich skutki

Rodzaje oddziaływań


a) oddziaływania mechaniczne
b) oddziaływania grawitacyjne
c) oddziaływania elektrostatyczne
d) oddziaływania magnetyczne
e) oddziaływania jądrowe

Skutki oddziaływań


a) statyczne (związane ze zmianą kształtu)
b) dynamiczne (związane ze zmianą prędkości)

Dodaj swoją odpowiedź
Ekonomia

Problematyka bezrobocia i inflacji, ich skutki i konsekwencje oraz wzajemne zależności i powiązania na stan gospodarki.

1. Wstępne wiadomości na temat bezrobocia i inflacji.
Bezrobocie jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych gospodarek. Pomimo że dotyczy względnie małej części ludności, to z konsekwencjami musi borykać się całe społe...

Biologia

Zanieczyszczenia ekologiczne i ich skutki (73 strony)

Spis treści
1. Zanieczyszczenia środowiska
2. Samooczyszczanie wód oraz czynnikiekologicznewpływające na jego przebieg
3. Kwaśne deszcze
4. Katastrofy ekologiczne: wyciek ropy w Kuwejcie
5. Zanieczyszczenie powietrza...

Wiedza o społeczeństwie

Globalizacja - pozytywne i negatywne skutki.

Spis treści:
1. Wyjaśnienie pojęcia: „globalizacja”;
2. Współcześnie procesy globalizacyjne;
3. Aspekty globalizacji:
a. Wymiar gospodarczy,
b. Wymiar polityczny,
c. Wymiar informacyjny,
d. Wymiar ekologiczny,

Biologia

Drgania mechaniczne - źródła, skutki i ochrona

Drgania mechaniczne – źródła, skutki i ochrona

Drgania mechaniczne są zjawiskiem fizycznym powszechnie występującym w życiu. Polegają one na okresowej zmianie określonego parametru, który na przemian rośnie i maleje wokół sta...

Biologia

Hałas i wibracje- ich wpływ na życie człowieka

Dźwięk powstający w następstwie drgań ciał lub cząstek powietrza i przenoszony w postaci fali akustycznej podłużnej, w życiu człowieka spełnia rolę podwójną. Z jednej strony, jako podstawowy środek ostrzegania, porozumiewania się i ...