Wzory na pola i objętości

Pole powierzchni całkowitej sześcianu

P=6a2

Wzór na pole trójkąta

P=a*h/2

Wzór na pole trapezu
(a b)*h / 2

Pole kwadratu

Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku:

P=a*a

Pole prostokąta

Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości jego boków:

P=a*b

Pole deltoidu

Pole deltoidu o przekątnych a i b jest równe połowie iloczynu przekątnych a i b:

P=ab/2

Objętość sześcianu

V=a3

Gdzie a to długość krawędzi sześcianu

Objętość graniastosłupa

V=Ph

Gdzie:
P-pole podstawy graniastosłupa
h-wysokość graniastosłupa

Matematyka

Wzory na pola i objętości

PROSTOKĄT
P= a*b
Ob= 2a 2b

TRAPEZ
P= 1/2(a b)h
Ob= wszystkie boki dodać

KWADRAT
P= aa
Ob= 4a

RÓWNOLEGŁOBOK
P= ah
Ob= 2a 2b

ROMB
P= ah ( z przekątnymi jest P= 1/2 * d1 * d...

Matematyka

Wzory dotyczące koła, graniastosłupów i figur wpisanych , opisanych i trochę jednostek

~ Tak będę oznaczał w przybliżeniu
^ do potęgi
* razy
1.Koła
/---- ~
/ 3 ~ 1,73

/----
/ 2 ~ 1,41

Trójkąt:
Promień koła opisanego , czyli takiego który jest na zewnątrz trójkąta oznacz...

Materiałoznawstwo

Metaloznastwo - ściąga

Metale i ich stopy
Metale charakteryzują się wiązaniem metalicznym. Układy wieloskładnikowe złożone z więcej niż jednego pierwiastka, charakteryzujące się przewagą wiązania metalicznego tworzą stopy metali.
Metale i ich stopy ...

Analiza matematyczna

Analiza matematyczna

1.CAŁKI WŁAŚCIWE ZALEŻNE OD PARAM.
Niech f będzie jakąś funkcją o wartościach rzeczywistych, określoną w prostokącie P=x ciągłą względem zmiennej dla każdego .Wtedy dla każdego określona jest całka .Przyporządkowuj...

Matematyka

Zakres materiału na mature z matematyki

EGZAMIN DOJRZAŁÓŚCI –ZAKRES MATERIAŁU Z MATEMATYKI

I.ZBIORY

1)Działania na zbiorach
2)Relacje między zbiorami
3)Zbiory liczbowe (N,C,NW,R)
4)Przedziały liczbowe
5)Potęgowanie i pierwiastkowanie, działania...