Cierpienia młodego Wertera jako prezentacja uczuć bohatera romantycznego.

Utwór ?Cierpienia młodego Wertera? ma cechy powieści epistolarnej. Składa się z listów Wertera do swojego przyjaciela, przez to świat przedstawiony jest z jego punktu widzenia. Nacisk położony jest na prezentację uczuć bohatera. Listy z 12 i 14 grudnia pochodzą z ostatnie okresu życia Wertera.

Główny bohater był egocentrykiem, patrzył na świat przez pryzmat marzeń i poezji, a jego uczucia były pełne kontrastów. Próbował utożsamić się z jakimś literackim wzorcem.
W danym fragmencie szczególnie widać jak Werter jest nieszczęśliwy i odczuwa niezrozumienie za równo z powodu braku akceptacji szlachty jak i nieodwzajemnionego uczucia Loty. Miłość wypełnia go całkowicie, początkowo piękna, jednak opętuje duszę młodzieńca. Ukochana jest dla niego uosobieniem doskonałości. Idealną miłość Werter wyniósł z książek, do których tak często zaglądał. Jego cierpienia mają skutek również na podłożu fizycznym. Bohater dostrzega analogie między własnymi przeżyciami, a naturą, która pomaga mu uspokoić wnętrze. Jednak świat staje się coraz bardziej wrogi dla Wertera. Piękna przyroda zmienia się w żywioł, niszczący miejsca, z którymi wiązał wspomnienia chwil szczęścia. Powódź zalewa altanę, gdzie spotykał się z Lotą.
Miłość przeradza się w niszczącą siłę, która coraz bardziej wyniszcza wrażliwą psychikę Wertera.
Tęskni za wyciszeniem i spokojem, ale nie jest w stanie się opanować. Dzieli się z przyjacielem myślami o samobójstwie, które uważa za ratunek od więzienia jakim stało się dla niego życie, ale brak mu odwagi na definitywne podjęcie tak ważnej decyzji.
Cały czas myśli i wspomina ukochaną. wysuwa wnioski o nietrwałości szczęścia i zaczyna się poddawać. Odczuwa bezsens egzystencji i przestaje widzieć sens dalszego życia.

Werter był postać ze skomplikowaną i bogatą osobowością. Nadmierna wrażliwość ostatecznie gubi go, sprawiając, że wszelkie doznania są dla niego silniejsze niż w rzeczywistości. Jego życie, wypełnione miłością i cierpieniem kończy się samobójstwem, które wydawało mu się jedynym możliwym rozwiązaniem. Być może gdyby nie był tak skoncentrowany na sobie, mogłoby się to skońćzyć inaczej. Z całą pewnością jest to powieść o przeżyciach wewnętrznych bohatera.

Język polski

Prezentacja maturalna - miłość sentymentalna, fatalna, spełniona. Porównaj różne obrazy miłość w odniesieniu do epoki

Miłość romantyczna była przede wszystkim filozofią życia. Miała dawać poczucie nieskończoności i z czynić fundament ludzkiego życia. Romantycy sądzili, że miłość wyrywa ludzi ze „świata gotowego”, a tym samym otwiera dziedzinę...

Język polski

Romantyzm

R O M A N T Y Z M
1. Ramy czasowe
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
2. PRZEJAWY ROMANTYZMU...

Język polski

Romantyzm - opracowanie epoki.

R O M A N T Y Z M

45. RAMY CZASOWE
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza „Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
46. PRZEJAWY ROM...

Język polski

Romantyzm – synteza.

1. Ramy czasowe
EUROPA
Początek: koniec XVIII w.
Koniec: 1848 r. - Wiosna Ludów
POLSKA
Początek: 1822 r. - wydanie przez Mickiewicza “Ballad i romansów”
Koniec: 1864 r.
2. PRZEJAWY ROMANTYZMU W LITERATURZE OBCEJ ...

Język polski

Opis epoki romantyzm.

Romantyzm w POLSCE:
początek 1822r- wydanie A.Mickiewicza „Ballady i romanse”
koniec 1863r- powstanie styczniowe
Romantyzm w EUROPIE:
początek 1789r- wielka rewolucja francuska
koniec 1848r- wiosna ludów w Europie
WA...