Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia?

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia? Dlaczego wybitni scenarzyści, autorzy najlepszych spektakli nadal przedstawiają tą historię w znakomitych filmach, przedstawieniach? Dlaczego dla malarzy ta opowieść jest nadal źródłem natchnienia? Gdzie kryje się jej ukryty sekret?
Niewątpliwie ?Romeo i Julia? jest najsłynniejszym dramatem miłosnym, który do dnia dzisiejszego przeżywa dni swojej wielkiej sławy. W najsławniejszych teatrach na świecie dramat Wiliama Szekspira był niejednokrotnie wystawiany na ich scenach. Tragedia dwóch kochanków stała się inspiracja dla scenarzystów filmowych, pojawiło się wiele bardzo znacznych filmów opowiadających nieszczęśliwą miłość kochanków. Bardzo szanowani w swoim gronie malarze taki jak np. Edward Munch, który namalował dwa bardzo znane dzieła, których motywem przewodnim oraz natchnieniem dla nich była miłość kochanków Werony.
Nadal jednak nie wiadomo, dlaczego właśnie ta jedyna miłość jest aż takim natchnieniem dla artystów. Można sądzić, że nikt przed Szekspirem nie napisał takiego dzieła, które by aż tak dogłębnie oddawało istotę miłości, która jest gotowa ponieść najwyższą cenę, aby tylko trwać. Idąc w tym kierunku napotykamy problem, który jest nie do pokonania otóż, dla niektórych ?Romeo i Julia? jest jednym z wielu dramatów, jakie kiedykolwiek powstały i nie jest niczym nadzwyczajnym. Dochodzimy do wniosku, iż nie każdemu musi się to podobać. Na tym jednak nie możemy poprzestać, bowiem nie jest to wystarczający argument, który by był podwaliną pod nasze dotychczasowe rozważania.
Posuwając się dalej można zacząć rozmyślać nad ofiarą, jaką ponieśli bohaterowie, aby tylko być razem. Dwa skłócone rody, które się wręcz nienawidzą. Potomstwo Capultetich i Montekich zakochuje się jednak w sobie i mimo przeciwności, jakie stawia przed nimi życie postanawiają być razem mimo konfliktu między swoimi rodzicami. Uczucie, jakim pałali do siebie było godne podziwu, woleli umrzeć razem niżeli żyć bez siebie.
Reasumując dotychczasowe przemyślenia można dojść do wniosku, iż miłość, jaką żywili do siebie Romeo i Julia jest tak rzadko spotykana w dzisiejszym świecie. Dla ludzi kultury stała się fascynacją, źródłem inspiracji dla niektórych wręcz sensem życia jak to było w przypadku Werończyków. Miłość, która staje się sensem życia była od dawna znana ludziom, jednak dopiero w czasach, w których liczą się tylko pieniądze będące sensem życia wielu osób artyści znaleźli to jedno zapomniane na lata natchnienie: Miłość, która nigdy ustaje. Właśnie to zawierzenie jest ukrytym sekretem dramatu napisanego przez Wiliama Szekspira.

Język polski

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin życia?

„Romeo i Julia” należy do najpiękniejszych tragedii miłosnych wszechczasów, która została napisana przez wybitnego dramaturga, buntownika przeciw klasycznym zasadom dramatycznym – Williama Szekspira. Jest to historia dwojga kochanków na...

Język polski

Miłość kochanków z Werony inspiracją artystów różnych dziedzin sztuki.

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin sztuki?

I. Teza: Nieszczęśliwa miłość kochanków z Werony wciąż inspiruje artystów różnych dziedzin sztuki.
II. Argumenty:

Język polski

Dlaczego nieszczęśliwa miłość kochanków wciąż inspiruje artystów z różnych dziedzin sztuki?

I. Teza.

Obfitość dokonań artystycznych związanych z legendą Romea i Julii. Różnorodność przyczyn niezwykłej żywotności historii kochanków.

II. Argumenty.

1. Młodość, prawie dziecinność.
2. Współcz...