Strefy klimatyczne świata

Główne strefy klimatyczne świata:

Strefa klimatów równikowych.

W strefie tej średnia temperatura wszystkich miesięcy przewyższa 20°C,

a dobowe i roczne amplitudy temperatury nie przekraczają kilku stopni. Opady są najwyższe przy zenitalnym położeniu Słońca. Pory roku są wyznaczone przez pory opadów. W strefie tej wyróżnia się trzy podstawowe typy klimatów równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny i podrównikowy suchy. Bezpośrednio przy równiku występuje klimat wybitnie wilgotny, o opadach całorocznych.

Strefa klimatów zwrotnikowych.

Przy średniej rocznej powyżej 20°C temperatura najchłodniejszego miesiąca waha się od powyżej 20°C do 10°C; latem, zwłaszcza w klimacie suchym występują duże amplitudy dobowe. Notuje się tu temperatury wyższe niż w pozostałych strefach.

Strefa klimatów podzwrotnikowych.

Średnia roczna temperatura wynosi od 10°C do 20°C, temperatura najchłodniejszego miesiąca od powyżej 10°C (w klimatach morskich) do poniżej 0°C (w kontynentalnych). Latem w klimatach suchych panują bardzo wysokie temperatury. W klimacie Śródziemnomorskim, należącym do klimatów morskich, opady przeważają w półroczu zimowym, a lato jest gorące i suche.

Strefa klimatów umiarkowanych.

Klimaty tej strefy są kształtowane w dużej mierze przez układy niżowe przemieszczające się znad oceanów w kierunku wschodnim Przy Średniej rocznej temperaturze od 0°C do 10°C, temperatura najcieplejszego miesiąca przekracza 10°C. Wyróżnione tu klimaty morskie i przejściowe mają amplitudę roczną poniżej 25°C, a kontynentalne wyższą od 25°C i sięgającą 35-45°C w warunkach skrajnie kontynentalnych. W klimatach morskich opady są całoroczne lecz przeważają jesienno-zimowe, a w przejściowych, kontynentalnych i monsunowych - letnie.

Strefa klimatów okołobiegunowych.

W tej strefie, przy średniej rocznej temperaturze poniżej 0°C, temperatura najcieplejszego miesiąca jest niższa od 10°C. Opady są całoroczne,

z przewagą śnieżnych, o małych sumach ok. 250 mm. Wyróżnia się klimat subpolarny, otemperaturach najcieplejszego miesiąca powyżej 0°C, i polarny z temperaturą najcieplejszego miesiąca poniżej 0°C.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Atmosfera - strefy klimatyczne świata. Klimat Polski.

I.STREFY KLIMATYCZNE ŚWIATA
Klimat definiowany jest jako przeciętny stan pogody (fizyczny stan troposfery w danym miejscu i czasie) i poszczególnych jej składników, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji. Badania prowadzone przez kli...

Geografia

Kula ziemska została podzielona na strefy klimatyczne wydzielone w wyniku czynników klimatotwórczych. Scharakteryzuj poszczegulne strefy klimatyczne świata.

Kula ziemska została podzielona na strefy klimatyczne wydzielone w wyniku czynników klimatotwórczych. Scharakteryzuj poszczegulne strefy klimatyczne świata....

Biologia

wymień strefy klimatyczne świata w kolejności,zaczynajac od strefy około równikowej.podkreśl nazwe strefy,w którejleży polska DAJE NAJ!!!!!!!!!!!!

wymień strefy klimatyczne świata w kolejności,zaczynajac od strefy około równikowej.podkreśl nazwe strefy,w którejleży polska DAJE NAJ!!!!!!!!!!!!...

Geografia

Mapa przedstawia strefy klimatyczne świata a) Pod każdym klimatogramem zapisz nazwę strefy klimatycznej oraz numer, którym oznaczono ją na mapie

Mapa przedstawia strefy klimatyczne świata a) Pod każdym klimatogramem zapisz nazwę strefy klimatycznej oraz numer, którym oznaczono ją na mapie...

Przyroda

Wymień strefy klimatyczne świata w kolejności zaczynają fo strefy okołorównikowe

Wymień strefy klimatyczne świata w kolejności zaczynają fo strefy okołorównikowe...

Biologia

wymień strefy klimatyczne świata w kolejności , zaczynając od strey okołorównikowej , podkreśl nazwe strefy w której leży Polska

wymień strefy klimatyczne świata w kolejności , zaczynając od strey okołorównikowej , podkreśl nazwe strefy w której leży Polska...