Racje Antygony i racje Kreona.

Racje Antygony:
- prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka
- prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich
- Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony
- człowiek nie może przeciwstawić się bogom ( groźba zemsty)
- mieszkańcy miasta popierają Antygonę

Racje Kreona:
- Polinejkes był zdrajcą
- najważniejszy jest interes państwa
- ludzie prawi nie mogą być traktowani na równi ze złymi
- w rządzeniu najważniejszy jest rozum
- najważniejsza cecha władzy to sprawiedliwość
- przekładanie spraw osobistych nad dobro publiczne jest hańbą

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Racje Antygony i racje Kreona.

Racje Antygony:
- prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka
- prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich
- Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony
- człowiek nie ...

Język polski

Spór Kreona i Antygony. Komu przyznasz racje?

Konflikt Kreona z Antygoną jest chyba powodem dyskusji od czasów napisania tej tragedii. Antygona, buntownik z wyboru. Jest głeboko wierząca, można uznać ze nawet fanatycznie wierzaca w prawa boskie. Nie egzekfuje Ona praw władcy, postepuje n...

Język polski

Racje Kreona w konflikcie tragicznym z Antygoną („Antygona” Sofoklesa).

Dwie wielkie racje. Racja Antygony i racja Kreona. Mówi się, że Antygona wybrała swój los, Kreon przez los został pognębiony. Antygona to monumentalny posag a Kreon to po prostu zwykły człowiek, pełen błędów i słabości… to czyj upad...

Język polski

Racje Kreona a racje Antygony? - rozprawka

W tragedii antycznej ?Antygona?, Sofokles stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ważniejsze dla człowieka są prawa boskie, czy też prawa ludzkie. Zatem, kto ma racje? Czy Kreon ? władca Teb, stojący na stanowisku, że dobro państwa j...

Język polski

W czym tkwi istota tragizmu "Antygony" Sofoklesa?

Sofokles należy do grona trzech najwybitniejszych dramaturgów greckich, obok Ajschylosa i Eurypidesa. Tragedia "Antygona" opiera się na micie dotyczącym dynastii tebańskiej, bohaterką tytułową jest nieszczęsna córka Edypa. Ojciec Antygony ...

Język polski

W czym tkwi istota tragizmu "Antygony" Sofoklesa?

Sofokles należy do grona trzech najwybitniejszych dramaturgów greckich, obok Ajschylosa i Eurypidesa. Tragedia "Antygona" opiera się na micie dotyczącym dynastii tebańskiej, bohaterką tytułową jest nieszczęsna córka Edypa. Ojciec Antygony ...