Zdanie współrzędnie złożone

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach jakie łączą zdania składowe:

1. Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.).
- spójniki: "i", "oraz", "ni", "ani", "a", "jak" lub bezspójnikowo (przecinek).
- wykres: __1__....__2__

2. Rozłączne - zdania składowe wykluczają się wzajemnie (np. Jutro zrobię obiad albo przygotuję kolację.).
- spójniki: "albo", "lub", "czy", "bądź"
- wykres: __1__<....>__2__

3. Wynikowe - jedna czynność wynika z drugiej (np. Andrzej jest pilny, więc w szkole ma dobre oceny.).
- spójniki: "więc", "zatem", "toteż", "dlatego"
- wykres: __1__>....>__2__

4. Przeciwstawne - czynności przeciwstawiają się sobie (np. Turyści byli już zmęczeni, ale nie chcieli robić postoju.).
- spójniki: "ale", "lecz", "a", "jednak", "zaś", "natomiast"
- wykres: __1__>....<__2__

5. Synonimiczne - czynności wynikają jedna z drugiej (np. Ciągle dzwonią, czyli chcą to szybko załatwić.).
- spójniki: "czyli", "to jest", "to znaczy"
- wykres: __1__....__2__

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zdanie współrzędnie złożone i zdanie podrzędnie złożone

ZDANIE WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONE

1). ŁĄCZNE - informują o czynnościach, które odbywają się niezależnie od siebie w tym samym czasie lub miejscu.
Np. Wieje wiatr | i pada deszcz
Spójniki: i, oraz, ani ...
Wykres: ___ ......

Język polski

"Dostanę czekoladę albo zjem chleb" to zdanie... 1.złożone współrzędnie przeciwstawne 2.złożone współrzędnie rozłączne 3.złożone współrzędnie łączne pris szybko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Dostanę czekoladę albo zjem chleb" to zdanie... 1.złożone współrzędnie przeciwstawne 2.złożone współrzędnie rozłączne 3.złożone współrzędnie łączne pris szybko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

Język polski

Błagam Ratujcie 40 pkt 1. Rozpoznaj, jakie jest to wypowiedzenie- pojedyncze czy złożone? Jeśli jest pojedyncze -wskaż, czy jest nierozwinięte lub rozwinięte. • Postanowiłem opuścić kapsułę. • Dostroiłem nadajnik i założyłem kombinezon. • Wydostałem

Błagam Ratujcie 40 pkt 1. Rozpoznaj, jakie jest to wypowiedzenie- pojedyncze czy złożone? Jeśli jest pojedyncze -wskaż, czy jest nierozwinięte lub rozwinięte. • Postanowiłem opuścić kapsułę. • Dostroiłem nadajnik i założyłem...

Język polski

Ułóż i zapisz po dwa zdania współrzędnie złożone: a) zdania składowe mówiące o czynnościach wzajemnie się wykluczających; b) zdanie składowe mówiło o dzialaniu wynikającym ze zdania pierwszego; c) zdania składowe przeciwstawiały jedyne czynnoścu innych

Ułóż i zapisz po dwa zdania współrzędnie złożone: a) zdania składowe mówiące o czynnościach wzajemnie się wykluczających; b) zdanie składowe mówiło o dzialaniu wynikającym ze zdania pierwszego; c) zdania składowe przeciwstawia�...

Język polski

Zdanie współrzędnie, podrzędnie złożone, imiesłowowy równoważnik - ściąga

Współrzędnie:
- Łączne ( i, oraz także, ani)
- Rozłączne (albo, lub, bądź)
- Wynikowe (wiec, zatem, toteż, dlatego)
- Przeciwstawne, (ale, lecz, a, jednakże, natomiast)

Podrzędnie:
Okoliczni...