Zdanie współrzędnie złożone

Rodzaje zdań złożonych współrzędnie można najłatwiej określić po spójnikach jakie łączą zdania składowe:

1. Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.).
- spójniki: "i", "oraz", "ni", "ani", "a", "jak" lub bezspójnikowo (przecinek).
- wykres: __1__....__2__

2. Rozłączne - zdania składowe wykluczają się wzajemnie (np. Jutro zrobię obiad albo przygotuję kolację.).
- spójniki: "albo", "lub", "czy", "bądź"
- wykres: __1__<....>__2__

3. Wynikowe - jedna czynność wynika z drugiej (np. Andrzej jest pilny, więc w szkole ma dobre oceny.).
- spójniki: "więc", "zatem", "toteż", "dlatego"
- wykres: __1__>....>__2__

4. Przeciwstawne - czynności przeciwstawiają się sobie (np. Turyści byli już zmęczeni, ale nie chcieli robić postoju.).
- spójniki: "ale", "lecz", "a", "jednak", "zaś", "natomiast"
- wykres: __1__>....<__2__

5. Synonimiczne - czynności wynikają jedna z drugiej (np. Ciągle dzwonią, czyli chcą to szybko załatwić.).
- spójniki: "czyli", "to jest", "to znaczy"
- wykres: __1__....__2__

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zdanie współrzędnie złożone i zdanie podrzędnie złożone

ZDANIE WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONE

1). ŁĄCZNE - informują o czynnościach, które odbywają się niezależnie od siebie w tym samym czasie lub miejscu.
Np. Wieje wiatr | i pada deszcz
Spójniki: i, oraz, ani ...
Wykres: ___ ......

Język polski

Przekształć zdanie: PO PRZECZYTANIU LEKTURY ZACZĄŁEM PISAĆ WYPRACOWAIE. a) na zdanie współrzędnie złożone: b) na zdanie podrzędnie złożone:   Proszę, to na jutro!!!!!!!!!!!!

Przekształć zdanie: PO PRZECZYTANIU LEKTURY ZACZĄŁEM PISAĆ WYPRACOWAIE. a) na zdanie współrzędnie złożone: b) na zdanie podrzędnie złożone:   Proszę, to na jutro!!!!!!!!!!!!...

Język polski

jakie to zdanie: zdanie współrzędnie złożone, zdanie złożone podrzędnie. A. Wstałem i wyszedłem. B. Wrócę, jeśli zechcesz.

jakie to zdanie: zdanie współrzędnie złożone, zdanie złożone podrzędnie. A. Wstałem i wyszedłem. B. Wrócę, jeśli zechcesz....

Język polski

HEJ ! :D  Ktoś mi wytłumaczy na czym polega zdanie współrzędnie złożone i zdanie podrzędnie złożone? :) 

HEJ ! :D  Ktoś mi wytłumaczy na czym polega zdanie współrzędnie złożone i zdanie podrzędnie złożone? :) ...

Język polski

Rozpoznaj zdania , np. zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe, albo zdanie współrzędnie złożone wynikowe itd.   a) Wydawało się, że pociąg już odjechał b) Zrobię to tak, jak sobie życzysz

Rozpoznaj zdania , np. zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe, albo zdanie współrzędnie złożone wynikowe itd.   a) Wydawało się, że pociąg już odjechał b) Zrobię to tak, jak sobie życzysz...

Język polski

Zdanie współrzędnie złożone czy podrzędnie złożone? (podkreśl orzeczenia i zrób wykres) 1. Uczę sie, więc napisze sprawdzian. 2. Pisze sprawdzian, ale niewiele umiem. 3. Przyszedłem, aby napisać sprawdzian. 4. Pisze sprawdzian tym, co mam.

Zdanie współrzędnie złożone czy podrzędnie złożone? (podkreśl orzeczenia i zrób wykres) 1. Uczę sie, więc napisze sprawdzian. 2. Pisze sprawdzian, ale niewiele umiem. 3. Przyszedłem, aby napisać sprawdzian. 4. Pisze sprawdzian tym, co...