Zadanie z samochodem

Samochód porusza się się z prędkością 60 km/h. Średnica koła samochodu wynosi 60 cm. Ile obrotów wykona to koło w ciągu 1 minuty?

Elektrotechnika

Bezpieczeństwo bierne pojazdów - praca dyplomowa (ocena bardzo dobra)

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
w Aleksandrowie Łódzkim
Technikum Zawodowe dla Dorosłych

PRACA DYPLOMOWA

Temat: „Bezpieczeństwo bierne pojazdów”

Dziennikarstwo

Reklama społeczna jako środek perswazji

„Reklama społeczena jako środek skutecznej perswazji”


Pierwotnym założeniem reklamy było dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców i sprzedanie (dosłownie i w przenośni) danego towaru. Jednak spece od marketingu dostrze...

Maszynoznawstwo

Elastyczność tłokowych silników spalinowych

1. Wstęp
2. Elastyczność silnika
3. Sposób określania elastyczności silnika
4. Elastyczność wybranych grup silników wysokoprężnych
5. Literatura

WSTĘP
Od chwili zbudowania silników spalinowych ich kon...

Historia

Zamach na Hitlera 20 lipca 1944 roku

1. Wstęp.
Po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933 i utworzeniu dyktatury nazistowskiej wielu Niemców zdawało sobie sprawę z tego, że jeśli się, go nie zatrzyma, doprowadzi on Trzecią Rzeszę do katastrofy. Bunt przeciwko niemu zrodzi...

Psychologia

Stres

W szponach STRESU!

„PROBLEM zdrowotny numer I w Ameryce!”— alarmował nagłówek artykułu opublikowanego przez Amerykański Instytut Stresu. Zdaniem tej organizacji to nie rak ani AIDS stanowią największe zagrożenie zdrowia. W art...