Części zdania

1. Orzeczenie (Co robi? Co się z nim dzieje?):
- czasownikowe - jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na -no lub -to,
np. Zrobisz to jutro. Zebranie zakończono o czwartej.
- imienne - składa się z łącznika (byś, stać się, zostać) oraz orzecznika,
np. Zostanę reżyserem. Marysia jest przebiegła.

2. Podmiot (Kto? Co?):
- gramatyczny (rzeczownik lub zaimek w mianowniku),
np. Chłopcy wygrali ten mecz.
- logiczny (rzeczownik lub zaimek w dopełniaczu),
np. Nie ma nikogo.
- szeregowy,
np. Magda i Antek już poszli.
- domyślny (podmiot wynika z formy orzeczenia),
np. Zaczekaj na mnie. (ty)

3. Przydawka - określenie rzeczownika. Najczęściej odpowiada na pytania takie jak: jaki? który? czyj? ile? czego?,
np. smaczna zupa (jaka? - smaczna), trzech chłopców (ilu? trzech), klasówka z chemii (z czego? z chemii)

4. Dopełnienie - określenie czasownika, odpowiada na pytania przypadków oprócz Mianownika i Wołacza (kogo? czego? komu? czemu? co? o kim? o czym? z kim? z czym? ), np. wypiszę czek (co? - czek)

5. Okolicznik - określenie czasownika
- miejsca (gdzie? dokąd? skąd? którędy?), np. Spotkajmy się tam.
- czasu (kiedy? jak długo?), np. Jutro wyjeżdżam.
- sposobu (jak? w jaki sposób?), np. Pięknie rysujesz.
- przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?)
- celu (w jakim celu? po co?), np. Idę po zakupy.
- warunku (w razie czego? pod jakim warunkiem?), np. W razie awarii wezwij pomoc.
- przyzwolenia (mimo co? wbrew komu (czemu)?), np. Wyszedł na spacer pomimo deszczu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Części zdania - przykłady

CZĘŚCI ZDANIA - podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka i okolicznik.

METRYCZKA ORZECZENIA
Do czego służy ta część zdania? Wyraża czynność lub stan podmiotu.
Jak szukać orzeczenia? Pytaj tak jak o czasownik:...

Język polski

Części mowy i części zdania

CZĘŚCI MOWY ODMIENNE:

1. Rzeczownik - oznacza przedmioty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska przyrody, pojęcia, czynności i cechy. Odmienia się przez przypadki (tzw. deklinacja), liczby (liczba pojedyncza i mnoga) i ro...

Język polski

Wypisz wszystkie części zdania i wszystkie części mowy plisss .....pomocy jeśli tego nie zrobię to dostane banie daje 31 punkty wszystkie części mowy i zdania

Wypisz wszystkie części zdania i wszystkie części mowy plisss .....pomocy jeśli tego nie zrobię to dostane banie daje 31 punkty wszystkie części mowy i zdania...

Język polski

POMOCY!! Rozbiór logiczny zdania- części zdania i części mowy 1.Organizował je Król Stanisław August Poniatowski 2. Uprawianie sportu służy zdrowiu 3.Często proszę moją siostrę o przysługę Chodzi o to żeby rozebrać zdania i nazwać słowa np: świat

POMOCY!! Rozbiór logiczny zdania- części zdania i części mowy 1.Organizował je Król Stanisław August Poniatowski 2. Uprawianie sportu służy zdrowiu 3.Często proszę moją siostrę o przysługę Chodzi o to żeby rozebrać zdania i...

Język polski

Dzień Dobry : - Proszę o wypisanie wszystkich części zdania. - Do wszystkich części zdania proszę dopisać : 1. Na jakie pytania odpowiadają 2. Na co można podzielić np : Podmiot - Gramatyczny, domyślny I to wszystko;) Czekam ;)

Dzień Dobry : - Proszę o wypisanie wszystkich części zdania. - Do wszystkich części zdania proszę dopisać : 1. Na jakie pytania odpowiadają 2. Na co można podzielić np : Podmiot - Gramatyczny, domyślny I to wszystko;) Czekam ;...

Język polski

DAJE 120 PKT ORAZ NAJ !! Nazwij części mowy i części zdania oraz narysuj wykres zdania: Przebiegły nietoperz z gęstego lasu znów uratował się chytrze z ostrych szponów drapieżnej łasicy.

DAJE 120 PKT ORAZ NAJ !! Nazwij części mowy i części zdania oraz narysuj wykres zdania: Przebiegły nietoperz z gęstego lasu znów uratował się chytrze z ostrych szponów drapieżnej łasicy....