Części zdania

1. Orzeczenie (Co robi? Co się z nim dzieje?):
- czasownikowe - jest wyrażone formą osobową czasownika lub formą nieosobową zakończoną na -no lub -to,
np. Zrobisz to jutro. Zebranie zakończono o czwartej.
- imienne - składa się z łącznika (byś, stać się, zostać) oraz orzecznika,
np. Zostanę reżyserem. Marysia jest przebiegła.

2. Podmiot (Kto? Co?):
- gramatyczny (rzeczownik lub zaimek w mianowniku),
np. Chłopcy wygrali ten mecz.
- logiczny (rzeczownik lub zaimek w dopełniaczu),
np. Nie ma nikogo.
- szeregowy,
np. Magda i Antek już poszli.
- domyślny (podmiot wynika z formy orzeczenia),
np. Zaczekaj na mnie. (ty)

3. Przydawka - określenie rzeczownika. Najczęściej odpowiada na pytania takie jak: jaki? który? czyj? ile? czego?,
np. smaczna zupa (jaka? - smaczna), trzech chłopców (ilu? trzech), klasówka z chemii (z czego? z chemii)

4. Dopełnienie - określenie czasownika, odpowiada na pytania przypadków oprócz Mianownika i Wołacza (kogo? czego? komu? czemu? co? o kim? o czym? z kim? z czym? ), np. wypiszę czek (co? - czek)

5. Okolicznik - określenie czasownika
- miejsca (gdzie? dokąd? skąd? którędy?), np. Spotkajmy się tam.
- czasu (kiedy? jak długo?), np. Jutro wyjeżdżam.
- sposobu (jak? w jaki sposób?), np. Pięknie rysujesz.
- przyczyny (dlaczego? z jakiego powodu?)
- celu (w jakim celu? po co?), np. Idę po zakupy.
- warunku (w razie czego? pod jakim warunkiem?), np. W razie awarii wezwij pomoc.
- przyzwolenia (mimo co? wbrew komu (czemu)?), np. Wyszedł na spacer pomimo deszczu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Zdanie: Dzielny kmicic szybko i celnie strzelał do wrogów Potrzebuje na jutro :D daje NAJ :D

Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Ze zdania wypisz związki, zrób wykres, wypisz części zdania i części mowy Zdanie: Dzielny kmicic szybko i celnie strzelał do wrogów Potrzebuje na jutro :D daje...

Język polski

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ................. C. Podrzęd

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ...........

Język polski

Części zdania - przykłady

CZĘŚCI ZDANIA - podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka i okolicznik.

METRYCZKA ORZECZENIA
Do czego służy ta część zdania? Wyraża czynność lub stan podmiotu.
Jak szukać orzeczenia? Pytaj tak jak o czasownik:...

Język polski

Wypisz części mowy i części zdania CZĘŚCI MOWY: - - - ... CZĘŚCI ZDANIA - - - ...

Wypisz części mowy i części zdania CZĘŚCI MOWY: - - - ... CZĘŚCI ZDANIA - - - ......

Język polski

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ................. C. Podrzęd

1. Przyporządkuj nazwy części zdania zamieszczone w ramce do odpowiednich definicji. A. Główna części zdani- informuje o czynnościach : ........... B. Główna części zdania- informuje o wykonawcy czynności wyrażonej orzeczenie: ...........

Język polski

Analiza zdania   części mowy i  częćsi zdania Moja najlepsza przyjaciółka Ula pojechała wczoraj na długą wycieczkę do Krakowa części mowy : - - - - - - - - - - - części zdania - - - - - - - - - - -

Analiza zdania   części mowy i  częćsi zdania Moja najlepsza przyjaciółka Ula pojechała wczoraj na długą wycieczkę do Krakowa części mowy : - - - - - - - - - - - części zdania - - - - - - - - - - -...