Izolatory - pojęcia

Kulomb
Jednostka ładunku w układzie SI, równa jest 6,25 * 1018 ładunkom elementarnym

Elektryzowanie przez pocieranie
Elektryzowanie laski ebonitowej Na skutek pocierania PCV o materiał przechodzą z materiału na PCV ładunki ujemne. PCV elektryzuje się ujemnie. Elektryzowanie laski szklanej Na skutek pocierania szkła o papier ze szkła na papier przechodzą ładunki ujemne. Szkło elektryzuje sie ładunkiem dodatnim.

Prawo Coulomba
Wartość siły wzajemnego oddziaływania naelektryzowanych kulek (ładunków punktowych) umieszczonych w pewnej odległości od siebie jest wprost proporcjonalny do iloczynu ładunków zgromadzonych na kulach i odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości między ich środkami.
F = k q1 * q2 / r2 F- wartość siły wzajemnego oddziaływania k- współczynnik proporcjonalności) q1, q2 ładunki zgromadzone na kulach r - odległości między środkami kulek

Przewodniki i nośniki ładunku Ciała, które łatwo przenoszą ładunek elektryczny, nazywamy przewodnikami. Do przewodników zaliczamy metale, które w swoim wnętrzu posiadają elektrony swobodne. Są to elektrony, które opuściły powłokę walencyjną i poruszają się wewnątrz metalu ruchem chaotycznym. Budowa metali Metale mają budowę krystaliczną, tzn. atomy lub cząsteczki są ułożone w regularny, charakterystyczny sposób.

Izolatory Ciała pozbawione elektronów swobodnych lub innych nośników ładunku nazywamy izolatorami. W izolatorze elektryzuje się jedynie ta jego część zewnętrzna, która w czasie pocierania styka się z drugim ciałem. Do izolatorów zaliczamy

Elektryzowanie przez indukcję
Elektryzowanie ciała przewodzącego przez indukcję polega na przemieszczeniu się w jego wnętrzu elektronów swobodnych pod wpływem ładunku zbliżanego ciała naelektryzowanego

Elektryzowanie przez dotknięcie
Elektryzowanie ciała może nastąpić również przez dotknięcie tego ciała innym ciałem naelektryzowanym. W układzie "ciało naelektryzowane - ciało elektryzowane" następuje trwałe przemieszczenie się elektronów z jednego ciała do drugiego. W efekcie oba ciała są naelektryzowane ładunkiem tego samego znaku.

Zasada zachowania ładunku
W układzie ciał izolowanych elektrycznie od otoczenia całkowity ładunek nie ulega zmianie. Ładunek może jedynie przemieszczać się z jednego ciała do innego

Pola elektrostatyczne
Obszar wokół ciała naelektryzowanego ma specjalne własności: na każde inne ciało naelektryzowane działa w tym obszarze siła elektryczna. Mówimy, że ciało naelektryzowane wytwarza wokół siebie pole elektrostatyczne i jest jego źródłem.

Pole jednorodne
Jest to pole, w którym linie sił pola są do siebie równoległe.

Pole centralne
Jest to pole elektrostatyczne wytworzone przez ładunki punktowe

Napięcie między dwoma punktami zależy od:
- odległości między punktami (im większa odległość, tym większe napięcie)
- pola elektrostatycznego (im silniejsze jest pole elektrostatyczne tym napięcie będzie większe)

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Ciała stałe

Spis treści:
1. Co to jest „ciało stałe”?
a) Fizyka ciał stałych
2. Ciała krystaliczne i bezpostaciowe
a) Struktura krystaliczna ciał stałych
b) Charakterystyka kryształu
3. Sieć przestrzenna kryształu <...

Fizyka

Prąd elektryczny - co to właściwie jest?

Prąd elektryczny, elektryczność- pojęcia niby dobrze nam znane. Przecież na co dzień mamy do czynienia z prądem, a elektryczność wprost nas otacza. Nie tylko jest wytwarzana w elektrowniach, lecz występuje także w przyrodzie (np. błyskaw...

Systemy i sieci

Procesor. Budowa, dzialanie, historia ukladow

Praca z grafikami w zalaczniku...

TEMAT: Procesor

Postęp w dziedzinie budowy procesorów jest tak szybki, jak w żadnej innej branży. Ma to duże znaczenie, ponieważ prędkość procesora w komputerze decyduje o jego sprawnośc...