Części mowy (przymiotnik,czasownik)

Przymiotniki :
-odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE?
-oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk
-w zdaniu łączy się z rzeczownikiem
-odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedyńczej:
*rodzaj męski (ten)
*rodzaj żeński (ta)
*rodzaj nijaki (to)
W liczbie mnogiej:
*rodzaj męskoosobowy (ci)
*rodzaj niemęskoosobowy (te)
-stopniują się w stopniu prostym i stopniu opisowym

Czasowniki:
-odpowiadają na pytania CO ROBI? CO SIĘ Z NIM DZIEJE? W JAKIM JEST STANIE?
-występują w 3 trybach:
*orzekający
*pytający
*rozkazujący
-występują w 2 aspektach:
*dokonanym
*niedokonanym
-nazywają i oznaczają czynności, stany lub procesy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?...

Język polski

od podanych wyrazów utwórz inne części mowy wrócił (czasownik)-.......... obóz (przymiotnik)-.............. gniótł (czasownik)-.......... powrót (przymiotnik)-..........

od podanych wyrazów utwórz inne części mowy wrócił (czasownik)-.......... obóz (przymiotnik)-.............. gniótł (czasownik)-.......... powrót (przymiotnik)-.............

Język polski

podaj pytania do podanych części mowy Rzeczownik Czasownik Przymiotnik

podaj pytania do podanych części mowy Rzeczownik Czasownik Przymiotnik...

Język polski

Pytania do części mowy : przymiotnik,przysłowek,czasownik,rzeczownik,zaimek,liczebnik

Pytania do części mowy : przymiotnik,przysłowek,czasownik,rzeczownik,zaimek,liczebnik...

Język polski

Wykorzystaj wszystkie poznane części mowy(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przyslowek)i ułóż zdanie o filmie lub kinie

Wykorzystaj wszystkie poznane części mowy(rzeczownik,czasownik,przymiotnik,przyslowek)i ułóż zdanie o filmie lub kinie...