Części mowy (przymiotnik,czasownik)

Przymiotniki :
-odpowiadają na pytania : JAKI? JAKA? JAKIE?
-oznaczają cechy osób, przedmiotów, zjawisk
-w zdaniu łączy się z rzeczownikiem
-odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje.
W liczbie pojedyńczej:
*rodzaj męski (ten)
*rodzaj żeński (ta)
*rodzaj nijaki (to)
W liczbie mnogiej:
*rodzaj męskoosobowy (ci)
*rodzaj niemęskoosobowy (te)
-stopniują się w stopniu prostym i stopniu opisowym

Czasowniki:
-odpowiadają na pytania CO ROBI? CO SIĘ Z NIM DZIEJE? W JAKIM JEST STANIE?
-występują w 3 trybach:
*orzekający
*pytający
*rozkazujący
-występują w 2 aspektach:
*dokonanym
*niedokonanym
-nazywają i oznaczają czynności, stany lub procesy

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

mam problem jutro mam sprawdzian  z części mowy : przymiotnik , czasownik , przysłówek , zaimek , przyimek.  czy zna ktoś może jakąś stronkę żeby były jakieś ćwiczenia ale nie do drukowania ... Z góry dzięki :)

mam problem jutro mam sprawdzian  z części mowy : przymiotnik , czasownik , przysłówek , zaimek , przyimek.  czy zna ktoś może jakąś stronkę żeby były jakieś ćwiczenia ale nie do drukowania ... Z góry dzięki :)...

Język polski

nazwij części mowy : przymiotnik , czasownik itp w - bibliotece - szkolnej -

nazwij części mowy : przymiotnik , czasownik itp w - bibliotece - szkolnej -...

Język polski

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?...

Język polski

Zad, 8 Określ części mowy (przymiotnik,czasownik,przysłówek,rzeczownik)  ze zdania, Rano mama bardzo długo pocieszała niezwykle smutną  Kasię

Zad, 8 Określ części mowy (przymiotnik,czasownik,przysłówek,rzeczownik)  ze zdania, Rano mama bardzo długo pocieszała niezwykle smutną  Kasię...

Język polski

od podanych wyrazów utwórz inne części mowy wrócił (czasownik)-.......... obóz (przymiotnik)-.............. gniótł (czasownik)-.......... powrót (przymiotnik)-..........

od podanych wyrazów utwórz inne części mowy wrócił (czasownik)-.......... obóz (przymiotnik)-.............. gniótł (czasownik)-.......... powrót (przymiotnik)-.............

Język polski

od podanych wyrazów utwórz inne części mowy wrócił (czasownik)-.......... obóz (przymiotnik)-.............. gniótł (czasownik)-.......... powrót (przymiotnik)-.............

od podanych wyrazów utwórz inne części mowy wrócił (czasownik)-.......... obóz (przymiotnik)-.............. gniótł (czasownik)-.......... powrót (przymiotnik)-................