połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?
Odpowiedź

przymiotnik - jaki? jaka? jakie? - zielone, miły czasownik - co robił? - grał, malował rzeczownik - kto? co? - tata, pies liczebnik - ile? - dwa, dziesięć przysłówek - jak? - bardzo, dużo Mam nadzieję, że pomogłam. :)

przymiotnik - jaki? jaka? jakie? - zły, ciemna, mroźne czasownik - co robił? - spał, chrapał rzeczownik - kto? co? - noc, lózko liczebnik - ile? - wiele, zero przysłówek - jak? - głośno, wyraźnie

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?

połącz pytania z odpowiednimi częściami mowy i napisz po dwa przykłady tych części mowy. Przymiotnik, czasownik, rzeczownik, liczebnik, przysłówek. Jaki?Jaka? Jakie? kto? co? co robił? ile? jak?...