Statystyka opisowa

treść ok

Biologia

Statystyka

1.Co to jest statystyka?
Zajmuje się metodami zbierania, opracowywania i analizy danych o zjawiskach masowych. Wykrywa prawidłowości kształtujące te zjawiska. Formułuje uogólnienia na podstawie wyników i analiz, przewiduje zjawiska i bud...

Statystyka

Statystyka.

Geneza słowa „statystyka"

Słowo statystyka po raz pierwszy znajdujemy u J. F. von Bielfelda (Anglia) w książce „The Elements of Universal Erudition" (Elementy uniwesalnej erudycji). Termin statystyka pochodzi od łacińskiego słowa...

Statystyka

Statystyka teoria - Pluta

BŁAD PIERWSZEGO RODZAJU – możliwy do popełnienia przy weryfikacji hipotezy statystycznej błąd polegający na odrzuceniu testowanej hipotezy prawdziwej
BŁĄD DRUGIEGO RODZAJU – możliwy do popełnienia przy sprawdzaniu hipotezy statysty...

Matematyka

Statystyka opisowa

Zastosowanie statystyki opisowej w zadaniach - poziom podstawowy - technikum....

Statystyka

Statystyka opisowa

Materiały przydatne w nauce do egzaminu ze statystyki......