Energia potencjalna

Co nazywamy energią potencjalną?


Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku.

Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej: energię potencjalną grawitacji (ciężkości) - np. ciało podniesione na jakąś wysokość i energię potencjalną sprężystości, np. nakręcony zegarek.

Teraz zajmiemy się tylko energią potencjalną grawitacji.

Obliczanie energii potencjalnej grawitacji.


Jaką energię potencjalną ma ciało o masie m podniesione na wysokość h?

Energia potencjalna grawitacji ciała o masie m podniesionego na wysokość h jest równa pracy, jaką wykonamy podnosząc to ciało ruchem jednostajnym na wysokość h.
Ep = W

Wykonana praca jest równa iloczynowi ciężaru ciała (mg) i przesunięcia, czyli wysokości h.
W = mgh

Więc
Ep = mgh

Energia potencjalna grawitacji ciała jest równa iloczynowi masy tego ciała, przyspieszenia ziemskiego i wysokości, na jaką to ciało podniesiono.
Jest to wzór na energię potencjalną grawitacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Praca, moc, energia potencjalna grawitacyjna i spężystości, praca a energia potencjalna, energia kinetyczna, praca a energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

1. Praca - skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych; oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form energii.
Jednost...

Fizyka

Jaka to energia(np. energia potencjalna ciężkości, energia kinetyczna, energia potencjalna sprężystości): a) orzeł leci b) cegła leżąca na dachu c)jadący samochód plis na jutro

Jaka to energia(np. energia potencjalna ciężkości, energia kinetyczna, energia potencjalna sprężystości): a) orzeł leci b) cegła leżąca na dachu c)jadący samochód plis na jutro...

Fizyka

Gdy podnosimy książkę do góry jego energia potencjalna wzrasta, gdy obniżamy jego energia potencjalna maleje. Co się dzieje z energią kinetyczną podczas podnoszenia i obniżania książki oraz kiedy energia kinetyczna i potencjalna będą takie same 

Gdy podnosimy książkę do góry jego energia potencjalna wzrasta, gdy obniżamy jego energia potencjalna maleje. Co się dzieje z energią kinetyczną podczas podnoszenia i obniżania książki oraz kiedy energia kinetyczna i potencjalna będą ta...

Fizyka

Uzupełnij tabelę JEDNOSTKA (NAZWA) praca siła energia potencjalna SYMBOL JEDNOSTKI praca siła energia potencjalna PRZYRZĄD DO POMIARU energia potencjalna

Uzupełnij tabelę JEDNOSTKA (NAZWA) praca siła energia potencjalna SYMBOL JEDNOSTKI praca siła energia potencjalna PRZYRZĄD DO POMIARU energia potencjalna...

Fizyka

Bardzo pilne do zdania z fizyki. Definicja, wzór i wykres Ep(r) do: -energia potencjalna w polu centralnym -energia potencjalna w polu grawitacyjnym -energia potencjalna w polu jednorodnym Proszę o odpowiedź najściślej (nie z Wikipedii).

Bardzo pilne do zdania z fizyki. Definicja, wzór i wykres Ep(r) do: -energia potencjalna w polu centralnym -energia potencjalna w polu grawitacyjnym -energia potencjalna w polu jednorodnym Proszę o odpowiedź najściślej (nie z Wikipedii)....

Fizyka

Przedmiot: Fizyka Opis: ENERGIA POTENCJALNA GRAWITACJI (CIĘŻKOŚCI) 1.Oblicz energię potencjalną grawitacji jabłka o masie 15 dag wiszącego na gałęzi na wysokości 2 m nad ziemią. 2. Oblicz energię potencjalną grawitacji młotka o masie 2000 g , który zos

Przedmiot: Fizyka Opis: ENERGIA POTENCJALNA GRAWITACJI (CIĘŻKOŚCI) 1.Oblicz energię potencjalną grawitacji jabłka o masie 15 dag wiszącego na gałęzi na wysokości 2 m nad ziemią. 2. Oblicz energię potencjalną grawitacji młotka o masi...