Energia potencjalna

Co nazywamy energią potencjalną?


Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku.

Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej: energię potencjalną grawitacji (ciężkości) - np. ciało podniesione na jakąś wysokość i energię potencjalną sprężystości, np. nakręcony zegarek.

Teraz zajmiemy się tylko energią potencjalną grawitacji.

Obliczanie energii potencjalnej grawitacji.


Jaką energię potencjalną ma ciało o masie m podniesione na wysokość h?

Energia potencjalna grawitacji ciała o masie m podniesionego na wysokość h jest równa pracy, jaką wykonamy podnosząc to ciało ruchem jednostajnym na wysokość h.
Ep = W

Wykonana praca jest równa iloczynowi ciężaru ciała (mg) i przesunięcia, czyli wysokości h.
W = mgh

Więc
Ep = mgh

Energia potencjalna grawitacji ciała jest równa iloczynowi masy tego ciała, przyspieszenia ziemskiego i wysokości, na jaką to ciało podniesiono.
Jest to wzór na energię potencjalną grawitacji.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Praca, moc, energia potencjalna grawitacyjna i spężystości, praca a energia potencjalna, energia kinetyczna, praca a energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

1. Praca - skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych; oznacza formę zmian energii, nie zaś jedną z form energii.
Jednost...

Fizyka

O ile wzrosła energia potencjalna ciężkości pustaka, jeżeli podczas jego podnoszenia została wykonana praca 20 kJ? Pomiń opory ruchu. a) o 2 kJ, b) o 20 kJ, c) o 100 J, d) o 10 kJ. 2 Kamień spada na ziemię z pewnej wysokości. Wskaż zdanie prawdziwe. a

O ile wzrosła energia potencjalna ciężkości pustaka, jeżeli podczas jego podnoszenia została wykonana praca 20 kJ? Pomiń opory ruchu. a) o 2 kJ, b) o 20 kJ, c) o 100 J, d) o 10 kJ. 2 Kamień spada na ziemię z pewnej wysokości. Wskaż zd...

Fizyka

Praca, moc, energia potencjalna i kinetyczna

1 PRACA MECHANICZNA

Wzór na pracę mechaniczną:
W=F . S [N.m=J = kg . m2/s2]

Przekształcenia wzoru:
F = W/S W ? praca S ? przemieszczenie
S = W/F F - siła

Jednostką pracy jest J. Pracę jednego J wykonuje...

Fizyka

Na maksymalnej wysokości energia potencjalna ciała wynosi 500J. W pewnym momencie stwierdzono, że energia ta zmniejszyła się do 200J. Oblicz jaką w tym momencie ma wartość Energia Kinetyczna. Daje naj! :)

Na maksymalnej wysokości energia potencjalna ciała wynosi 500J. W pewnym momencie stwierdzono, że energia ta zmniejszyła się do 200J. Oblicz jaką w tym momencie ma wartość Energia Kinetyczna. Daje naj! :)...

Fizyka

Energia potencjalna

Co nazywamy energią potencjalną?


Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku.

Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej: energię potencjalną grawitacji (ciężkości) - np. ciało po...

Fizyka

czy energia potencjalna zawsze jest dodatnia ? czy energia kiinetyczna zawsze jest dodatnia ?

czy energia potencjalna zawsze jest dodatnia ? czy energia kiinetyczna zawsze jest dodatnia ?...