Cechy noweli

1. Nie ma wątków pobocznych.

2. Zredukowana ilość bohaterów.

3. Zwięzłość, brak opisów przyrody oraz charakterystyki.

4. Mocno zarysowany punkt kulminacyjny, stanowiący zarazem moment przełomowy w życiu bohatera.

5. Wyraźne zakończenie z puentą, które jest sensem całej noweli.

6. Narrator III osobie zachowuje dystans do przedstawionych zdarzeń.

7. Często pojawia się rekwizyt, wokół którego koncentruje się problem utworu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podaj cechy noweli......

Podaj cechy noweli.........

Język polski

Cechy noweli (daje7ptk.)

Cechy noweli (daje7ptk.)...

Język polski

Podaj cztery cechy noweli pozytywistycznej

Podaj cztery cechy noweli pozytywistycznej...

Język polski

Jakie są cechy noweli?

Jakie są cechy noweli?...

Język polski

korzystajac ze slownika terminow literackich zapisz wszystkie cechy noweli

korzystajac ze slownika terminow literackich zapisz wszystkie cechy noweli...

Język polski

Geneza i cechy noweli jako gatunku literackiego.

Początki gatunku nowelistycznego przypadają jescze na czasy antyczne. Najstarszym ze znanych zbiorów nowelistyki greckiej były" Opowieści mileckie" Arystydesa Z Miletu(II-I w.p.n.e.). Nowela pojawia się zatem w okresie, kiedy posdstawowym gatu...