Podaj cechy noweli......

Podaj cechy noweli......
Odpowiedź
Sylwiol1

-krótki utwór literacki - pisany prozą -realistyczna - opowiada bez obiektywnego narratora -akcja toczy się w konkretnym miejscu LICZĘ NA NAJ !!!!

lemik23

-utwór literacki niewielkich rozmiarów -pisany prozą -jednowątkowa akcja -brak wątków pobocznych -realistyczna -opowiadana przez obiektywnego narratora -akcja toczy się w jasno określonym czasie i miejscu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Podaj cztery cechy noweli pozytywistycznej

Podaj cztery cechy noweli pozytywistycznej...

Język polski

Powtórka z epok – Pozytywizm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Co rozumiesz pod pojęciem Pozytywizm?
- jako nazwa epoki
- jako system filozoficzny

Język polski

Zagadnienia maturalne

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają...

Język polski

Matura

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają...

Język polski

Gramatyka i literatura - zagadnienia z szkoły podstawowej

1. Podział literatury na rodzaje i gatunki.
Literatura dzieli się na:
- epikę (opowiadanie, nowela, mit, powieść, opowieść, legenda)
- lirykę (tren, wiersz, fraszka)
- dramat (właściwy, tragedia, komedia, romantyczny)