Kombinacje

Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest nieistotna.
Liczbę wszystkich r elementowych kombinacji wylosowanych ze zbioru n elementowego obliczamy wg wzoru:

Rachunek prawdopodobieństwa

Wariacje, permutacje, kombinacje

Wzory w załaczniku...

Rachunek prawdopodobieństwa

Kombinatoryka, kombinacje

Interesuje nas losowanie, w którym elementy losujemy bez zwracania (bez powtórzeń) i kolejność wylosowanych elementów jest nieistotna.
Liczbę wszystkich r elementowych kombinacji wylosowanych ze zbioru n elementowego obliczamy wg wzoru:

Mikroekonomia

Mikroekonomia - Zagadnienia

MIKROEKONOMIA - ZAGADNIENIA

1. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych wg rodzajów działalności
· Gospodarstwa domowe
· Przedsiębiorstwa
· Małe rodzinne gospodarstwa rolnicze
· Banki parabanki
· Państwowe instyt...

Ekonometria

Mikroekonomia

1.1 Ekonomia - jest nauką badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych.
Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakci...

Mikroekonomia

Mikroekonomia wykłady PB (w załączniku prezentacje)

POPYT – to ilości dobra, które nabywcy pragną i mogą kupić w danym czasie i w danych cenach.

PRAWO POPYTU – gdy cena towaru wzrośnie przy założeniu innych czynników stałych (ceteris paribus) kupujący skłaniają się do kupow...